Back

Shqipëria paraqet formularët e saj të raportimit mbi zbatimin e rekomandimeve të lëshuara nga Komiteti i Palëve

Konventa e Stambollit
Strazburg 2 korrik 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Shqipëria paraqet formularët e saj të raportimit mbi zbatimin e rekomandimeve të lëshuara nga Komiteti i Palëve

Autoritetet shqiptare kanë paraqitur formularët e tyre të raportimit mbi zbatimin e rekomandimeve të lëshuara nga Komiteti i Palëve i Konventës së Stambollit. Formularët e plotësuar të raportimit janë publikuar sot, në përputhje me procedurën e rënë dakord.

Komiteti i Palëve do të procedojë me miratimin e konkluzioneve të tij mbi zbatimin e rekomandimeve në lidhje me Shqipërinë në takimin e tij të ardhshëm në dhjetor 2021.

 Formulari i raportimit për Shqipërinë

 

 

 


Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail