CPT standartlarına ilişkin HELP kursu Türkiye’de ceza infaz kurumlarının izlenmesi alanında çalışan uzmanlara tanıtıldı

Ankara 01 Aralık 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
CPT standartlarına ilişkin HELP kursu Türkiye’de ceza infaz kurumlarının izlenmesi alanında çalışan uzmanlara tanıtıldı

Türkiye’deki sekiz üniversiteden akademisyenler, avukatlar ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla Avrupa İşkencenin ve İnsanlık dışı veya Onur kırıcı Muamelenin veya Cezanın Önlenmesi Komitesi (CPT) standartlarına ilişkin Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi (HELP) Programı kursunda uygulanacak metodolojiye ilişkin eğiticilerin eğitimi programı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Katılımcılara HELP Programı ve kullandığı metodoloji ile sunduğu geniş kapsamlı e-öğrenme araçları ve teknik imkanlar hakkında tanıtım yapıldı. Uygulama yönünden ise, HELP Türkiye Ulusal Koordinatörünün deneyimleri ve interaktif bir bilgi kaynağı olarak HELP e-öğrenme platformundan azami düzeyde fayda sağlamak için eğitim alan kişilerin motivasyonlarının sağlanmasına ilişkin bilgiler verildi.

Bu eğitici eğitimi, Türkiye’deki sivil izleme kurulu üyelerine yönelik HELP eğitimlerinde eğitici rolünü üstlenecek katılımcılar için başlangıç eğitimi olarak düzenlendi. CPT standartlarına ilişkin kursun, Türkiye’de, 2021 yılının başında uygulanmaya başlanması planlanıyor.

Söz konusu toplantı, İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Türkiye’de Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında 30 Kasım – 1 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.