Наступны тэкст ініцыяваны і выкарыстоўваецца з дазволу Рады Еўропы. Гэты неафіцыйны пераклад публікуецца па дамоўленасці з Радай Еўропы, але пад асабістую адказнасць перакладчыка.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Правы дзяцей

Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Адукацыя (выхаванне) ў галіне правоў чалавека

Child participation / La participation des enfants / Удзел дзяцей

Sexual violence / La violence sexuelle / Сэксуальны гвалт

Violence (other) / La violence (autre) / Гвалт (іншы)

Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Цялесныя пакараннi і пазітыўнае выхаванне дзяцей у сям'i

Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Прыязная дзецям юстыцыя

Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Прыязныя дзецям ахова здароўя і сацыяльныя паслугi

Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Дзеці ў сістэме альтэрнатыўнага догляду

Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Дзеці і Інтэрнэт