Δικαιωματα και ζητηματα που χρειαζεται να λαμβανω υποψιν οταν η δουλεια μου εμπεριεχει:

Άρθρο 3, Απαγόρευση απάνθρωπης και υποτιμητικής συμπεριφοράς, 8, Σεβασμός ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 6, Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, 14, Απαγόρευση διακρίσεων

  • Είναι τυχόν παρέμβαση στην οικογενειακή ζωή σύμφωνη με το νόμο, για έναν επιτρεπόμενο σκοπό (όπως για παράδειγμα τα δικαιώματα των παιδιών) και γίνεται αναλογικά προς το σκοπό αυτόν;
  • Έχει ληφθεί υπόψιν όπως θα έπρεπε το συμφέρον του παιδιού;
  • Έχει δοθεί στους γονείς και στους λοιπούς ενδιαφερόμενους πλήρης και έγκαιρη ενημέρωση καθώς και η δυνατότητα να συνεισφέρουν σε αποφάσεις σχετικά με το μέλλον των παιδιών, ειδικά στις περιπτώσεις όπου αυτές είναι αμετάκλητες και δύσκολο να ανατραπούν;
  • Έχουν οι γονείς και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι το δικαίωμα να αμφισβητήσουν μια απόφαση ενώπιον ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου (tribunal);
  • Έχουν ενημερωθεί για τα δικαιώματά τους να αμφισβητήσουν την απόφαση και τα χρονικά περιθώρια για να το πράξουν;
  • Βρίσκονται τα παιδιά που αντιμετωπίζουν έναν τέτοιο κίνδυνο στα χέρια των γονέων ή των κηδεμόνων τους, εφόσον είναι απαραίτητο να βρίσκονται υπό φροντίδα;

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.