Το Άρθρο 13 προϋποθέτει το δικαίωμα σε μια αποτελεσματική προσφυγή ενώπιον εθνικής αρχής αναφορικά με την παραβίαση δικαιώματος της Σύμβασης.

Αξιώσεις σύμφωνα με το παρόν Άρθρο αφορούν συνήθως το Δικαστήριο που εξετάζει το εσωτερικό νομικό σύστημα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτό προβλέπει προσφυγή στις συγκεκριμένες περιστάσεις και αν η προσφυγή είναι αποτελεσματική. Επομένως, αφορά κατά κύριο λόγο τους νομοθέτες και τα δικαστήρια παρά τους αξιωματούχους που ασχολούνται με το κοινό. Το Άρθρο προϋποθέτει συγκεκριμένα μια προσφυή «ανεξαρτήτως αν η παραβίαση διαπράχθηκε από πρόσωπα που ενεργούσαν κατά την άσκηση δημοσίων καθηκόντων τους», επομένως οι εθνικοί νόμοι που παρέχουν ασυλία σε δημόσιους αξιωματούχους είναι αντίθετοι προς τη Σύμβαση.

Download the abstract

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page