Δικονομικες διασφαλισεις σχετικα με την εκδιωξη / απελαση αλλοδαπων (Άρθρο 1)

Το παρόν άρθρο εγγυάται ότι ένα πρόσωπο που δεν είναι υπήκοος και είναι μόνιμος κάτοικος μιας χώρας δεν θα απελαύνεται παρά μόνο εφόσον εκδοθεί σχετική νόμιμη απόφαση και υπό την προϋπόθεση του δικαιώματος:

  • Να καταθέσει λόγους ενάντια στην εκδίωξη/απέλασή του/της
  • Να ζητήσει να επανεξεταστεί η υπόθεση του/της
  • Να εκπροσωπηθεί για τον σκοπό αυτό ενώπιον της αρμόδιας αρχής.

Ο όρος «εκδίωξη / απέλαση» σημαίνει το ίδιο με αυτόν στο Πρωτόκολλο υπ΄αριθμ. 4, Άρθρο 3, δηλαδή δεν καλύπτει την έκδοση. Δεν απαγορεύει την εκδίωξη / απέλαση προσώπων αλλά παρέχει ορισμένες δικονομικές διασφαλίσεις. Οι αλλοδαποί που αντιμετωπίζουν την απέλαση δύνανται επίσης να έχουν δικαιώματα με βάση τη Σύμβαση, όπως για παράδειγμα με βάση τις διατάξεις των Άρθρων 2, 3, 5, 6, και 8 και με βάση το Πρωτόκολλο υπ΄αριθμ. 4, Άρθρο 4.

Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη η εκδίωξη / απέλαση η οποία πραγματοποιείται για λόγους δημόσιας τάξης ή βασίζεται σε λόγους εθνικής ασφάλειας, ένα πρόσωπο μπορεί να απελαθεί πριν την άσκηση των δικονομικών του δικαιωμάτων, τα οποία εγγυάται το Άρθρο 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου.

Δικαιωμα εφεσης για ποινικες υποθεσεις (Άρθρο 2)

Το παρόν άρθρο εγγυάται ότι κάθε πρόσωπο το οποίο έχει καταδικαστεί για ένα ποινικό αδίκημα από ένα δικαστήριο (tribunal) θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επανεξέταση της καταδίκης ή ποινής από ανώτερο δικαστήριο (higher tribunal).

Τα Κράτη διαθέτουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η παρούσα διάταξη, εφόσον δεν καταστρέφουν την ουσία του δικαιώματος. Επομένως, δεν χρειάζεται να επιτρέψουν μια έφεση επί της ουσίας της δικαστικής απόφασης, αλλά δύνανται να περιορίσουν το δικαίωμα σε νομικά ζητήματα μόνον και δύνανται να απαιτήσουν να εκδοθεί καταρχήν άδεια για προσφυγή.

Αποζημιωση για εσφαλμενη καταδικη (Άρθρο 3)

Το άρθρο αυτό παρέχει το δικαίωμα αποζημίωσης σε περιπτώσεις όπου ακυρώθηκε μια καταδίκη ή χορηγήθηκε χάρη, επειδή νέα στοιχεία ή στοιχεία που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα καταδεικνύουν αναμφισβήτητα ότι υπήρξε κακοδικία.

Δικαιωμα καθε προσωπου να μη δικαζεται ή τιμωρειται δυο φορες (Άρθρο 4)

Το άρθρο αυτό απαγορεύει να δικάζεται ή να τιμωρείται ένα πρόσωπο ξανά για ένα αδίκημα για το οποίο έχει ήδη αθωωθεί ή καταδικαστεί. Υπάρχουν εξαιρέσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία ή στοιχεία που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα ή εάν υπήρξε θεμελιώδες σφάλμα στις προηγούμενες δικαστικές ενέργειες. Πολύπλοκες καταστάσεις δύναται να προκύψουν όταν μια σειρά γεγονότων οδηγούν σε περισσότερα από ένα αδίκημα ή σε περισσότερες από μια δικαστική ενέργεια, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση όπου ένα πρόσωπο καταδικάστηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και σε μεταγενέστερες δικαστικές ενέργειες του αφαιρέθηκε η άδεια. Οι τελευταίες δικαστικές ενέργειες θεωρήθηκαν ως μέρος της κύρωσης για το αδίκημα (Nilsson v. Sweden). Μόνον εφόσον δύο διαφορετικά αδικήματα βασίζονται σε πανομοιότυπα γεγονότα ή σε γεγονότα που είναι ουσιαστικά τα ίδια θα υπάρχει παραβίαση.

Iσοτητα μεταξυ συζυγων (Άρθρο 5)

Το άρθρο αυτό παρέχει στους συζύγους ίσα δικαιώματα σύμφωνα με το ιδιωτικό δίκαιο τόσο ανάμεσα σε αυτούς όσο και στις σχέσεις τους με τα παιδιά τους κατά την διάρκεια ενός γάμου και σε περίπτωση λύσης του γάμου. Δεν εμποδίζει το Κράτος να λάβει μέτρα προκειμένου να προστατεύει τα παιδιά (γεγονός που μπορεί να εγείρει ζητήματα σύμφωνα με το Άρθρο 8).

Download the abstract

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page