Δικαιωματα και ζητηματα που χρειαζεται να λαμβανω υποψιν οταν η δουλεια μου εμπεριεχει:

Άρθρο 2, Δικαίωμα στη ζωή, 3, Απαγόρευση βασανιστηρίων, 5, Δικαίωμα στην ελευθερία, 8, Σεβασμός ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 14, Απαγόρευση διακρίσεων, Πρωτόκολλο υπ΄αριθμ. 4, Άρθρο 4, Πρωτόκολλο υπ΄αριθμ. 7, Άρθρο 1, 34, Δικαίωμα μεμονωμένης αίτησης

Επιπρόσθετα στα γενικά θέματα που προκύπτουν για τυχόν στέρηση της ελευθερίας όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω στο παρόν, προκύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

  • Is any arrest or detention justified under Article 5(1)(f )?
  • Are would-be immigrants being kept separately from persons detained within criminal proceedings and from convicts?
  • Have the specific accommodation needs of families, women and children been met?
  • Is any force used to restrain reluctant deportees moderate and proportionate?
  • Where would-be immigrants have family in the country, have theirrights of family life been considered and respected?
  • Where groups of non-nationals are to be expelled, has each of their cases been examined individually?
  • Have individuals facing expulsion been given the procedural rights of Protocol 7 Article 1?

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.