ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν αμφιβάλλετε, ζητήστε οδηγίες από ανώτερους αξιωματούχους και εφόσον αυτό είναι εφικτό, νομική συμβουλή. Το παραπάνω διάγραμμα ταιριάζει με το περιεχόμενο αρκετών άρθρων της Σύμβασης (ειδικά των άρθρ 8-11) αλλά όχι όλων: κάποια είναι απόλυτα, άλλα επιτρέπουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Επιλέξτε ΕΝΟΤΗΤΑ Ι για τις λεπτομέρειες.