Δικαιωματα και ζητηματα που χρειαζεται να λαμβανω υποψιν οταν η δουλεια μου εμπεριεχει:

Άρθρα 2, Δικαίωμα στη ζωή, 3, Απαγόρευση βασανιστηρίων, 8, Σεβασμός ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 14, Απαγόρευση διακρίσεων, Πρωτόκολλο υπ΄αριθμ.1, Άρθρο 1, Προστασία ιδιοκτησίας

  • Γνωρίζω ή θα πρέπει να γνωρίζω κινδύνους ή απειλές βίας, συμπεριλαμβανομένης οικογενειακής βίας για κάποιο πρόσωπο το οποίο  έχω καθήκον να προστατεύσω (για παράδειγμα, ως αστυνομικός);
  • Κινδυνεύει κάποιος κρατούμενος ή ψυχιατρικός ασθενής για τον οποίο είμαι υπεύθυνος να βλάψει τον εαυτό του ή άλλους;
  • Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία και εύλογα μέτρα προκειμένου να εκτιμηθεί η ιατρική κατάσταση ενός προσώπου, ειδικά εφόσον υπάρχει ένδειξη ότι έχει τραυματιστεί;
  • Υπάρχει κίνδυνος τυχόν εγκαταστάσεις για τις οποίες είμαι υπεύθυνος (για παράδειγμα εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων δήμων) να απειλούν κατοικίες ή τις ζωές των ανθρώπων που ζουν κοντά σε αυτές;

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.