Δικαιωματα και ζητηματα που χρειαζεται να λαμβανω υποψιν οταν η δουλεια μου εμπεριεχει:

Άρθρο 6, Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, 8, Σεβασμός ιδιωτικής και οικογενειακής ζωή, 14, Απαγόρευση διακρίσεων, Πρωτόκολλο υπ΄αριθμ. 1, Άρθρο 1, Προστασία ιδιοκτησίας

  • Αποσκοπεί τυχόν παρέμβαση στο δικαίωμα κάθε προσώπου στο σεβασμό της κατοικίας του σύμφωνα με το Νόμο, στην επίτευξη του επιτρεπόμενου σκοπού (για παράδειγμα τα δικαιώματα άλλων) και είναι αναλογική;
  • Έχει το δικαίωμα ένα πρόσωπο του οποίου τα ιδιοκτησιακά ή οικογενειακά δικαιώματα έχουν επηρεαστεί από την απόφαση σχεδιασμού να την αμφισβητήσει ενώπιον ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστηρίου (tribunal);
  • Το δικαίωμα του προσώπου να απολαμβάνει ειρηνικά την ιδιοκτησία του έχει επηρεαστεί;
  • Εάν ναι, έχει επιτευχθεί ως αποτέλεσμα της παρέμβασης δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στον ιδιώτη και το γενικό συμφέρον;
  • Εάν το πρόσωπο που έχει επηρεαστεί ανήκει σε μια ευαίσθητη ομάδα, όπως για παράδειγμα Ρομά ή Travellers, έχει αντιμετωπιστεί διαφορετικά από άλλα πρόσωπα και, εάν συνέβη αυτό, υπάρχει αντικειμενική και εύλογη δικαιολογία για την διαφορετική αντιμετώπιση;

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.