Δικαιωματα και ζητηματα που χρειαζεται να λαμβανω υποψιν οταν η δουλεια μου εμπεριεχει:

Άρθρα 2, Δικαίωμα στη ζωή, 3, Απαγόρευση βασανιστηρίων, 5, Δικαίωμα στην ελευθερία, 7, Μη επιβολή τιμωρίας άνευ νόμου, 8, Σεβασμός ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 14, Απαγόρευση διακρίσεων, Πρωτόκολλο υπ΄αριθμ. 4, Άρθρο 2, Ελευθερία μετακίνησης.

Επιπρόσθετα στα γενικά θέματα που προκύπτουν για τυχόν στέρηση της ελευθερίας όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω στο παρόν, προκύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

  • Επιτρέπεται η σύλληψη σύμφωνα με το Άρθρο 5, και συγκεκριμένα 5(1) (γ) και (στ);
  • Έχουν ενημερωθεί τα πρόσωπα που συλλαμβάνονται για τα δικαιώματά τους και για τον λόγο της σύλληψής τους όσο το δυνατόν πιο σύντομα;
  • Υπάρχουν διαδικασίες για να προσέρθουν τα πρόσωπα αυτά άμεσα ενώπιον του δικαστηρίου;
  • Τους δόθηκε η δυνατότητα πρόσβασης σε δικηγόρο πριν την έναρξη της ανάκρισης;
  • Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αδικήματα που αφορούν παιδιά και σεξουαλικά αδικήματα, εξετάστηκε η ανάγκη για ειδικές διαδικασίες συνέντευξης;
  • Ίσχυε το αδίκημα για το οποίο πραγματοποιήθηκε η σύλληψη τη στιγμή που διεπράχθη;

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.