Δικαιωματα και ζητηματα που χρειαζεται να λαμβανω υποψιν οταν η δουλεια μου εμπεριεχει:

Άρθρο 8, Σεβασμός ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, κατοικίας και αλληλογραφίας

  • Επιτρέπεται από το νόμο η χρησιμοποίηση κοριού ή η παρακολούθηση;
  • Επιδιώκει το νόμιμο επιτρεπόμενο σκοπό, όπως για παράδειγμα, την εθνική ασφάλεια, πρόληψη εγκλήματος;
  • Ικανοποιεί μια «πιεστική κοινωνική ανάγκη»;
  • Είναι αναλογική προς το σκοπό και δεν κάνει διακρίσεις;
  • Έχει δοθεί δικαστική άδεια αναφορικά με το πλαίσιο και τη διάρκεια της παρέμβασης;
  • Μια πραγματική υποκλοπή ή παρακολούθηση είναι σύμφωνη με το επιτρεπόμενο πλαίσιο και την επιτρεπόμενη διάρκεια;

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.