Δικαιωματα και ζητηματα που χρειαζεται να λαμβανω υποψιν οταν η δουλεια μου εμπεριεχει:

Άρθρο 2, Δικαίωμα στη ζωή, 3, Απαγόρευση βασανιστηρίων, 9, Ελευθερία θρησκείας, 11 Ελευθερία του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι

  • Ισχύει το τεκμήριο υπέρ του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης;
  • Συντρέχει νόμιμος λόγος (όπως για παράδειγμα η διατήρηση της δημόσιας τάξης, ο κίνδυνος βίας) να μην δοθεί άδεια για συγκέντρωση ή διαδήλωση;
  • Είναι τυχόν παρέμβαση σε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που αναφέρονται στα τρία αυτά άρθρα σύμφωνη με το Νόμο, με στόχο την επίτευξη του προτεινόμενου σκοπού και αναλογική;
  • Στις περιπτώσεις εκείνες όπου η συγκέντρωση έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, έχουν γίνει σεβαστά τα δικαιώματα του Άρθρου 9;
  • Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευθούν οι διαδηλωτές, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου έχουν προγραμματιστεί ταυτόχρονες ή αντίθετες διαδηλώσεις;

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.