Δικαιωματα και ζητηματα που χρειαζεται να λαμβανω υποψιν οταν η δουλεια μου εμπεριεχει:

Άρθρο 2, Δικαίωμα στη ζωή, 3, Απαγόρευση βασανιστηρίων, 5, Δικαίωμα στην ελευθερία, 8, Σεβασμός ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 34, Δικαίωμα μεμονωμένης αίτησης

Επιπρόσθετα στα γενικά θέματα που προκύπτουν για τυχόν στέρηση της ελευθερίας όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω στο παρόν, προκύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

  • Επιτράπηκε η κράτηση καταλλήλως με βάση ιατρική γνωμάτευση;
  • Είναι ιατρικώς αναγκαίο να παρακολουθείται τακτικά η κράτηση;
  • Χρησιμοποιείται βία για να τίθεται υπό έλεγχο ο ασθενής που του έχει επιβληθεί ποινή με ιατρική παρακολούθηση και αναλογικά προς την ανάγκη;
  • Έχει ο ασθενής ή η οικογένειά του/της επαρκή δικαιώματα για να αμφισβητεί την ανάγκη συνεχιζόμενης κράτησής του/της;
  • Έχουν ενημερωθεί για τα δικαιώματά τους αυτά;

Please note
References to article numbers are to the European Convention on Human Rights except where a Protocol is specified.
The issues listed are not exhaustive.