Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi

(Xülasə)
 

Maddə 1

Bərabərlik hüququ

 

Maddə 2

Ayrı-seçkiliyə məruz qalmamaq hüququ

 

Maddə 3

Yaşamaq, azadlıq, şəxsi təhlükəsizlik hüququ

 

Maddə 4

Köləliyə məruz qalmamaq hüququ

 

Maddə 5

İşgəncə və alçaldıcı rəftara məruz qalmamaq hüququ

 

Maddə 6

Qanun qarşısında şəxsiyyət kimi tanınmaq hüququ

 

Maddə 7

Qanun qarşısında bərabərlik hüququ

 

Maddə 8

Səlahiyyətli məhkəmə tərəfindən mühakimə olunmaq hüququ

 

Maddə 9

Özbaşına həbs və sürgünə məruz qalmamaq hüququ

 

Maddə 10

Ədalətli ictimai dinləmə hüququ

 

Maddə 11

Təqsiri sübut olunana qədər günahsız hesab olunmaq hüququ

 

Maddə 12

Şəxsi, ailə həyatı, ev və yazışmalara müdaxilədən azad olmaq hüququ

 

Maddə 13

Ölkə daxilində və xaricində azad hərəkət etmək hüququ

 

Maddə 14

Təqibdən başqa ölkələrə sığınmaq hüququ

 

Maddə 15

Milliyyət və onu dəyişmək hüququ

 

Maddə 16

Evlənmək və ailə qurmaq hüququ

Maddə 17

Mülkiyyətə sahib olmaq hüququ

 

Maddə 18

İnam və din azadlığı

 

Maddə 19

Fikir və məlumat azadlığı

 

Maddə 20

Dinc toplaşmaq və birləşmək azadlığı

 

Maddə 21

İdarəçilikdə və azad seçkilərdə iştirak etmək hüququ

 

Maddə 22

Sosial təhlükəsizlik hüququ

 

Maddə 23

Arzuolunan iş və həmkarlar ittifaqlarına qoşulmaq hüququ

 

Maddə 24

İstirahət və asudə vaxt hüququ

 

Maddə 25

Zəruri həyat səviyyəsi hüququ

 

Maddə 26

Təhsil hüququ

 

Maddə 27

Cəmiyyətin mədəni həyatında iştirak etmək hüququ

 

Maddə 28

Hazırki Bəyannamədə ifadə edilən sosial sistemə malik olmaq hüququ

 

Maddə 29

Azad və tam inkişaf üçün zəruri cəmiyyət öhdəlikləri

 

Maddə 30

Yuxarıdakı hüquqlarda dövlət və ya şəxsi müdaxiləyə məruz qalmamaq hüququ

Müəllif hüquqları © 1999 Minnesotadakı İnsan Hüquqları Resurs Mərkəzi Universiteti. İcazə almaqla yenidən istehsal oluna bilər.