Slovenya Türkiye’de faaliyet gösteren ceza infaz kurumu izleme mekanizmalarını ağırladı, ceza infaz kurumu izlemesinde iyi uygulamalar tartışıldı

Slovenya 13-15 Eylül 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Slovenya Türkiye’de faaliyet gösteren ceza infaz kurumu izleme mekanizmalarını ağırladı, ceza infaz kurumu izlemesinde iyi uygulamalar tartışıldı

13-15 Eylül 2022 tarihlerinde Slovenya’ya düzenlenen çalışma ziyareti, izleme kurulu üyeleri, Cumhuriyet savcısı, adalet müfettişi, kontrolör ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan heyetin Slovenya ceza infaz kurumu izleme yaklaşımlar hakkında bilgi edinmesine ve deneyim paylaşımında bulunmasına olanak sağladı. Heyet, Slovenya Ulusal Önleme Mekanizması tarafından yürütülen izleme ziyaretlerinin yanı sıra yargı, sivil toplum ve ceza infaz kurumu idaresi ile olan iş birlikleri hakkında bilgi edindi.

Katılımcılar ceza infaz kurumu ziyaretleri metodolojisi; kuruma kabul, tutuklu ve hükümlülerin aranması ve barınma, sağlık, dış dünya ile temas ve şikâyet usulleri başta olmak üzere ceza infaz kurumlarında incelenen konulara ilişkin genel kontrol listesi hakkında iki ülke arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları tartıştı. Katılımcılar aynı zamanda ceza infaz kurumu izleme araçlarının kullanımı ve çoklu yaklaşımlar hakkında deneyimlerini paylaştı.

Heyet Slovenya Ceza İnfaz Kurumları Genel Müdür Yardımcısı ile bir araya gelerek tutuklu ve hükümlülerin rehabilitasyon deneyimleri ile ülkenin ceza infaz sisteminin yasal ve kurumsal yapısını tartıştı. Heyet aynı zamanda Slovenya Ulusal Önleme Mekanizması ile birlikte Dob ve Koper Ceza İnfaz Kurumlarını ziyaret ederek bu kurumların personel ve müdürleriyle görüştü.

Bu faaliyet Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında düzenlenmiştir.