Türk insan hakları avukatları Viyana çalışma ziyaretine katıldı

Viyana - Avusturya 22-25 Mart 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk insan hakları avukatları Viyana çalışma ziyaretine katıldı

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında 22-25 Mart 2022 tarihinde Viyana, Avusturya’ya düzenlenen çalışma ziyaretinde Türk insan hakları avukatları, avukat örgütleri, STÖ’ler, araştırma merkezleri ve mahkemeleri ziyaret etti.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez’in başkanlığındaki heyette TBB ile aralarında İstanbul, Ankara, Mersin, Diyarbakır, Trabzon ve Van Barosunun da bulunduğu baro temsilcileri yer aldı.

Avusturya Barosu-ÖRAK’ta düzenlenen toplantıda Başkan ve Başkan Yardımcısı, uluslararası düzeydeki insan hakları çalışmaları ve diğer ülkelerdeki avukatlarla olan iş birlikleri hakkında sunumlar yaptı. İnsan hakları alanında bir yetkinlik merkezi olan Ludwig Boltzmann Temel Haklar ve İnsan Hakları Enstitüsünde stratejik dava deneyimleri tartışıldı. Avusturya Hakimler Birliğine gerçekleştirilen ziyarette heyete, Avusturya’daki yargı, sistem ve federal bölgelerde düzenlenen senatoların rolü dahil olmak üzere, hakimlerin bağımsızlığı ve güvencesi ile ilgili tedbirler hakkında genel bilgiler sunuldu. Heyet, Avusturya Federal Adalet Bakanlığı’nın misafiri olarak Adalet Sarayında duruşma salonunu ziyaret etti ve Adalet Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa İlişkileri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı tarafından karşılandı. Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı temsilcileri tarafından, Avusturya’daki yargının genel yapısı ve adil yargılanmaya yönelik güvenceler konusunda sunumlar yapıldı. Ortalama yargılama süreleri ile ilgili istatistikler de paylaşıldı. Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA)’ndaki toplantıda yapılan sunumlarda, FRA’nın AB Temel Haklar Şartı ile ilgili çalışmaları, mağdur ve sanık hakları ele alındı. AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi ile yapılan toplantıda AGİT’in rolü ve sorumlulukları hakkında bir sunum yapıldı. Heyet, AGİT Daimî Temsilciği Büyükelçisi’ni de ziyaret etti. Bu ziyarette AGİT ile ilgili genel bilgiler paylaşıldı ve bir örgüt olarak mevcut sorunlardaki rolü ele alındı. AGİT Büyükelçisi, AGİT’in rolü, sorumlulukları ve Türkiye’nin rolü hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Çalışma ziyareti Viyana’daki avukat örgütleri, insan hakları merkezleri ve STÖ’lerle temasların kurulmasına ve başta insan hakları ve işletmeler, avukatların korunması, yargılamanın izlenmesi ve stratejik davalar olmak üzere farklı alanlarda iş birliği için yeni sinerjilerin yaratılmasına yardımcı oldu.