Türk Otoriteleri Aile Mahkemelerinde Nafaka ve Tazminat Tespit Çerçevesinin İyileştirilmesini Tartıştı

Mardin 21-22 Ekim 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk Otoriteleri Aile Mahkemelerinde Nafaka ve Tazminat Tespit Çerçevesinin İyileştirilmesini Tartıştı

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenen yuvarlak masa toplantılarında Aile Mahkemelerinde nafaka ve tazminat tespit çerçevesinin iyileştirilmesi konusu ulusal otoriteler tarafından etkin bir şekilde tartışıldı.

Nafakanın yargı tarafından belirlenen standartlara göre, önceden belirlenmiş parametrelere uygun olarak verilmesi ve benzer davalarda yakın ve tutarlı meblağların belirlenmesi ve uygulamada yeknesaklık sağlanması, Mardin’deki toplantıda tartışılan önemli hususlardı. Ayrıca toplantıda, nafakanın icra yoluyla tahsiline ilişkin uygulamalar ve aile üyelerinin bu süreçte karşılaştığı güçlükler ve nafakanın uluslararası adli iş birliği boyutu gibi nafakaya ilişkin önemli diğer konular da de ele alındı.

Yuvarlak masa toplantıları sonrasında, aile mahkemesi kararlarında nafaka ve tazminatın belirlenmesinde dikkate alınması önerilen tedbirleri ve ana görüşmeleri özetleyen bir “Değerlendirme Raporu” hazırlanacaktır.

 

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülmektedir. Proje, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesini sağlamayı ve aile mahkemelerinin özellikle kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarını korumadaki etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.