Kadın Hakları Üzerine Stratejik Davalama Eğitimi

Ankara 21 - 22 Kasım 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Kadın Hakları Üzerine Stratejik Davalama Eğitimi

Adli yardım ve destek, engellerin ortadan kaldırılmasında ve kadınların eşit vatandaşlar olarak haklarını kullanmalarının desteklenmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

 

Bu bağlamda, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" konulu ortak projesi kapsamında, Türkiye genelinde 27 farklı barodan 27 kadın avukatın katılımıyla, kadınların adalete erişimi odaklı stratejik davalama üzerine iki günlük bir eğitim düzenlenmiştir. Eğitim 21 ve 22 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitim, ulusal ve uluslararası uzmanlar, Av. Ivana Roagna ve Dr. Fehmiye Ceren Akcabay, tarafından, katılımcıların kadın hakları konusunda stratejik dava açmasını, dava izlemeyi ve savunuculuk faaliyetlerini desteklemeyi amaçlamıştır. Ayrıca, stratejik davalamayı kadın haklarını savunmak ve kadınların ulusal ve uluslararası düzeyde adalete ve mevcut hukuk yollarına erişimini kolaylaştırmak için bir araç olarak kullanmayı hedeflemiştir.

 

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Pınar Başpınar, projenin kadınların adli yardım hizmetlerine erişimini arttırmayı ve kadınların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için adli yardım hizmetlerinde toplumsal cinsiyet duyarlılığını arttırmayı amaçladığının altını çizdi. "Adli yardım ve destek, kadınların adalete erişiminde karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılmasında ve kadınların eşit vatandaşlar olarak haklarını kullanmalarının desteklenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu amaçla, bugünkü eğitimle hukukçuların stratejik dava açma konusundaki bilgi ve kapasitelerini arttırmayı ve seçilmiş davaları mahkemeye taşıyarak yasalarda, uygulamada veya kamu bilincinde önemli değişiklikler sağlamayı hedeflemekteyiz." şeklinde ifade etti.

 

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Av. Sibel Suiçmez ise konuşmasında "Kadınların adalete erişiminin önündeki engelleri aşılması için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve hukukçuların birlikte çalışarak sorunları tespit etmesi ve çözüm üretmesi gerekmektedir. Bu görev bilinciyle bugün yaptığımız gibi eğitimleri birleştirince çok daha fazla kadına ve çocuğa ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu bağlamda kadınların hayatına dokunmamıza vesile olan bu projeyi destekleyen Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'ne ve eğitimi veren değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz." şeklinde belirtti.

Eğitim süresince katılımcılar, vaka çalışmaları ve rol canlandırma yöntemleri aracılığıyla Türk hukuk sisteminde stratejik dava açmaya yönelik uygulamaları paylaşmış ve kamuoyu tartışması ve kurumsal ve yasal değişikliklerle kamuoyunda genel durum hakkında nasıl farkındalık artırılacağını tartışmışlardır. Eğitimin sonunda katılımcılara, proje uzmanları tarafından hazırlanan ve yakında çevrimiçi erişime açılacak olan “Türkiye'deki Hukukçular için Kadın Hakları Alanında Stratejik Davalama El Kitabı” dağıtılmıştır.

Bu faaliyet, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek 2019-2022" başlıklı ortak programının bir parçası olan "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" Projesi çerçevesinde düzenlenmiştir.