Geliştirilen ceza infaz kurumu izleme araç setinin pilot uygulamalarıyla izleme kurullarının becerilerine katkı sağlandı

Ankara 14 Aralık 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Geliştirilen ceza infaz kurumu izleme araç setinin pilot uygulamalarıyla izleme kurullarının becerilerine katkı sağlandı

Ceza infaz kurumu izleme araç setinin hazırlanmasının ardından, izleme kurulu üyelerine yönelik ilk üç saha eğitimi başarılı bir şekilde tamamlandı.

Araç setinin uygulanabilirliğini değerlendirmeyi amaçlayan bu saha eğitiminde, ceza infaz kurumu izlemesinin tüm aşamaları (hazırlık, ziyaret, raporlama ve takip) ele alındı. Eğitim, ülke genelinde yürütülen izleme faaliyetlerinde daha yeknesak bir yaklaşım benimsenmesine ve ceza infaz kurumlarındaki koşulların ve mahpuslara gösterilen muamelenin uluslararası standartlar ve ulusal mevzuat ile ne ölçüde uyumlu olduğunun daha doğru değerlendirilmesine katkı sundu.

Pilot uygulama, yalnızca izleme becerilerini geliştirme değil, mahpuslarla görüşme ve etkili bir izleme raporu yazma konusundaki eksikliklerini de tespit etme imkanı bulan izleme kurulu üyeleri tarafından da çok faydalı bulundu. Faaliyet sırasında izlemenin tüm aşamalarında bilgi toplama ve toplanan bilgilerin üçgenlenmesinin önemi üzerinde duruldu.

İlki 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında Sincan Ceza İnfaz Kurumunda (Ankara) ve ikincisi 24-28 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştirilen saha eğitimlerinin üçüncüsü ise 6-10 Aralık 2021 tarihleri arasında Menemen Ceza İnfaz Kurumunda (İzmir) düzenlendi. Söz konusu eğitimler, üç tanesi eski CPT üyesi olan beş yetkin danışmanın kolaylaştırıcılığında ve toplam 31 izleme kurulu üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi. Pilot uygulamalara 2022’de devam edilecek ve her bir ziyaretin ardından iyileştirme önerileri içeren detaylı değerlendirme raporları yazılacak.

Söz konusu faaliyetler Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında düzenlenmiştir.