Geri

Yargıtayın İşleyişini ve Yapısını Düzenleyen Hukuki Çerçeve Gözden Geçiriliyor

Ankara 28 Kasım 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Yargıtayın İşleyişini ve Yapısını Düzenleyen Hukuki Çerçeve Gözden Geçiriliyor

Yargıtayın İşleyişini ve Yapısını Düzenleyen Hukuki Çerçeve Gözden Geçiriliyor

 

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında, 28 Kasım 2019 tarihinde “Yargıtayın Hukuki Çerçevesinin Gözden Geçirilmesi Hazırlık Çalıştayı” düzenlendi.

Projenin beklenen sonuçlarından olan “Yargıtayın Hukuki Çerçevesinin Gözden Geçirilmesi” sürecinde temel hedef, Avrupa standartlarına uygunluk ölçütü içerisinde, Yargıtayın yapısı, işlevi ve rolüne ilişkin hukuki çerçevede gerekli yasal değişiklikleri gerçekleştirmektir. Bu süreci başlatan Hazırlık Çalıştayı ile, Yargıtayın işlevini ve yapısını düzenleyen mevzuatta gerçekleştirilebilecek reformlara ilişkin bir “Yol Haritası” oluşturma yönünde ilk adım atıldı.

Hazırlık Çalıştayı, çoğunluğu Yargıtay daire üyeleri olmak üzere, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ve tetkik hâkimleri ile bölge adliye mahkemesi ve ilk derece mahkemesi hâkim ve savcılarından oluşan bir katılımcı grubuyla Ankara’da gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Avrupa Konseyinin proje ulusal danışmanı Doç. Dr. Emel Hanağası’nın da katkı ve katılımlarıyla, Yargıtayda işbölümü ve içtihat tutarlılığı, Yargıtay kararlarının kalitesinin artırılması, Yargıtayda seçim ve görevlendirilme usulleri ile toplumsal cinsiyet eşitliği konuları katılımcılar tarafından tartışılarak konuya ilişkin öneriler sunuldu. Çalıştayda bir sunum yapan Arizona Bölge Mahkemesi Kıdemli Hâkimi David G. Campbell, ABD kesintisiz yargılama uygulamasında dava yönetimi konusunda görüş ve tecrübelerini paylaştı.

“Yargıtayın Hukuki Çerçevesinin Gözden Geçirilmesi Hazırlık Çalıştayı”nda ortaya konan görüşlerin de dikkate alınmasıyla, hukuki çerçevede gerçekleştirilmesi önerilen değişikliklere ilişkin uluslararası ve ulusal danışmanlarca “Taslak Değerlendirme ve Tavsiye Raporu” hazırlanacaktır. Bu rapor, “Sunum Çalıştayı” olarak adlandırılan bir sonraki çalıştayda görüşülerek son hâli verilmek üzere gözden geçirilecektir. “Yargıtayın Hukuki Çerçevesinin Gözden Geçirilmesi” süreci, çalışma ziyareti ve uluslararası seminerler, Yargıtayın performansının değerlendirilmesine ilişkin odak grup ve yuvarlak masa toplantıları ile nihai olarak hukuki çerçevede gerçekleştirilecek reformlara ilişkin bir “Yol Haritası” oluşturulmasına ilişkin çalıştay ve toplantılarla devam edecektir.