“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Altıncı Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ankara 19 Ekim 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi Altıncı Yürütme Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin altıncı Yürütme Kurulu Toplantısı 19 Ekim 2021 tarihinde hibrid olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Avrupa Konseyi, Türkiye Barolar Birliği, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Dışişleri Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcilerinin yanı sıra pilot barolar, Kamu Denetçiliği Kurumu ile birlikte İnsan Hakları Ortak Platformu ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği temsilcileri katıldı. Toplantıda yer alan otuz iki katılımcı görüş ve önerilerini paylaşarak Yürütme Kurulu Toplantısına katkıda bulundular.

Projenin daha iyi raporlanabilmesi için gereken göstergelere dayalı olarak projede kaydedilen ilerleme ile ilgili sunumun ardından, aralarında avukatlara yönelik aşamalı eğitimler, yayınlar, HELP kursları, görevlendirmeler, TBB’nin İnsan Hakları Merkezi yönetmeliği ve pilot baroların İnsan Hakları Merkezlerine yönelik örnek yönerge ile daha iyi raporlamayı hedefleyen web tabanlı Bilgi İşlem aracının kullanımının da yer aldığı, bugüne dek hayata geçirilen proje faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Kalan uygulama döneminde proje kapsamında düzenlenecek faaliyetlerin planlaması hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda katılımcıların faaliyetlere ilişkin önerileri tartışıldı.

 

“Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi Avrupa Konseyi tarafından yürütülmekte ve Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir. Türkiye Barolar Birliği projenin nihai yararlanıcısıdır. İhale makamı Merkezi Finans ve İhale Birimidir.