İzleme kurullarının mahpuslar ve ilgili meslek grupları nezdindeki görünürlüğü artırıldı

Ankara 03 Eylül 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İzleme kurullarının mahpuslar ve ilgili meslek grupları nezdindeki görünürlüğü artırıldı

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi sivil izleme kurullarının rolü ile yetki ve sorumlulukları konusunda mahpusları, ilgili meslek mensuplarını ve toplumu bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıttı. Bu kapsamda toplamda 57.000 broşür basılarak 133 adliye, 458 ceza infaz kurumu, 81 baro, 65 tabip odası, sivil toplum kuruluşları ve ceza infaz kurumlarında izleme faaliyetleri yürüten diğer mekanizmalara gönderildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, söz konusu broşürlerin dağıtılmasının ardından, Mart – Temmuz 2021 döneminde, Genel Müdürlük bünyesindeki İzleme Kurulları Bürosuna mahpuslar tarafından 50 tane başvuru/mektup ulaştırıldı. Bu mektuplar, ilgili Adalet Komisyonları aracılığıyla izleme kurullarına ulaştırılarak ilgili mahpuslarla görüşülmesi ve izleme kurulları tarafından gereken işlemlerin yapılması sağlanıyor. Bu durum, Türkiye’deki mahpuslar nezdinde izleme kurullarının görünürlüğünün büyük oranda artırıldığını, projenin oldukça olumlu bir etkisi olduğunu ve başarıyla uygulanmaya devam ettiğini gösteriyor. Dahası, izleme kurullarının ziyaretlerinin ardından mahpuslardan gelen teşekkür mektupları da alınan şikayetlerin kurullarca takip edildiğini ortaya koyuyor.

Söz konusu broşürler, İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından finanse edilen Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi kapsamında basılıp dağıtılmıştır.