Temel araştırma ve değerlendirme ziyaretinin sonuçlarının değerlendirilmesi için bölgesel toplantı

Istanbul 21-22 Ekim 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Temel araştırma ve değerlendirme ziyaretinin sonuçlarının değerlendirilmesi için bölgesel toplantı

İstanbul’da 21-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen birinci bölgesel toplantıya Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılan sivil izleme kurulu üyeleri, infaz hâkimleri, savcılar ve Adalet Bakanlığı müfettişleri gerçekleştirilen temel araştırma ve değerlendirme ziyaretinin ilk bulguları üzerine tartışmalar yürüttüler. Söz konusu toplantıda, Avrupa Konseyinin 1 ulusal ve 1 uluslararası uzmanı kolaylaştırıcılık yaptılar.

Danışmanlar tarafından temel araştırma ve değerlendirme ziyaretinin bulguları üzerine gerçekleştirilen sunumların ardından katılımcılar dört gruba ayrılarak söz konusu bulguları aşağıdaki alanlara dayalı olarak tartıştılar:

• Sivil izleme kurullarının yasal çerçevesi,

• Etkililik, izleme araçları ve izleme metodolojisi,

• Sivil izleme kurulu üyeleri ve diğer dış izleme mekanizmalarının üyelerine yönelik eğitimler,

• İç koordinasyon ve diğer izleme mekanizmaları ile işbirliği.

 

Gruplar danışmanlara konuyla ilgili önerilerini sunarak danışmanların hazırlayacakları tartışma raporlarına önemli katkı sağlayacak bilgiler paylaştılar. Söz konusu rapor, temel araştırma ve değerlendirme ziyaretinin bulgularının nihai sonuçlara dönüştürülmesi konusunda önemli bir adım olmanın yanı sıra sivil izleme kurullarının kurumsal ve operasyonel çerçevelerinin ve kapasitelerinin güçlendirilmesi için kayda değer bir temel teşkil edecek.

Bu toplantı, İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından finanse edilmekte olan “Türkiye’deki Sivil İzleme Kurullarının Kapasitesinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması” Projesi kapsamında düzenlenmiştir.