İzleme Kurulları İkinci Yıllık Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

Antalya 21- 22 Ekim 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İzleme Kurulları İkinci Yıllık Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi

 

21-22 Ekim 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen İkinci Yıllık Toplantı ile, izleme kurullarının kendi aralarındaki koordinasyon ve diğer izleme mekanizmaları ile aralarındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlandı. Toplantıda bulunan 105 katılımcı verimli tartışmalar yürüttü ve “sivil izleme sisteminin niteliğini artırmayı hedefleyen ceza infaz kurumu izlemesinde yenilikler ve gelişmeler” ve “ulusal ve uluslararası ceza infaz kurumu izleme mekanizmaları arasında iş birliği olanakları” başlıklı sunumlardan yararlandı.

Üçü eski Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi üyesi olan dört danışmanın kolaylaştırıcılığında, izleme kurullarının faaliyet alanlarına ilişkin mahpuslarla mülakat teknikleri, etkili rapor yazma, diğer izleme mekanizmalarıyla iletişim ve işbirliği ve bireysel şikâyetler ve başvuru mekanizmaları gibi konularda grup çalışmaları yapıldı.

Etkinlik sırasında katılımcılardan “Mahpuslarla mülakat teknikleri (yapılması ve yapılmaması gerekenler) başlıklı oturum, izleme sırasında mahpuslarla yaptığımız görüşmelerin etkililiğinin ve niteliğinin artırılmasına katkı sağlayacağı” ve “ izleme kurulları ile diğer izleme mekanizmaları arasında yürütülen tartışmalar ve deneyim paylaşımı sayesinde Türkiye’de ceza infaz kurumlarında izleme yapan tüm aktörler arasında iş birliği kurulacağı” yönünde geri bildirimler alındı. Böylece, bu tür toplantıların izleme kurullarının faaliyetlerinin daha iyi anlaşılmasına önemli katkılar sağladığı ve izleme kurullarının hem kendi aralarında hem de diğer izleme mekanizmaları ile deneyim paylaşımını kolaylaştırıldığı bir kez daha görüldü.

İzleme Kurulları İkinci Yıllık Toplantısı Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında düzenlenmiştir.