Sivil İzleme Kurulları Projesi Kapsamında Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi

Ankara 22 Ekim 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Sivil İzleme Kurulları Projesi Kapsamında Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye’de ceza infaz kurumlarına yapılan izleme ve denetleme ziyaretlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen iki yuvarlak masa toplantısı ile bu izleme ve denetleme faaliyetlerini yapan mekanizmalar arasındaki işbirliği ve koordinasyon artırıldı.

Ceza infaz kurumlarında izleme yapan farklı aktörler arasında çeşitli konularda yapılan verimli tartışmalar, bu tür toplantıların farklı izleme mekanizmalarının birbirlerinin rollerini daha iyi anlaması bakımından çok önemli katkılar sunduğunu ve bu mekanizmalar arasındaki deneyim paylaşımının tüm taraflar için oldukça faydalı olduğunu gösterdi. Özellikle ikinci yuvarlak masa toplantısında, izlemenin daha bağımsız ve infaz sisteminin işleyişine ilişkin problemlerin daha tarafsız olarak belirlenebilmesi ve bu sistemin, insan hakları ihlallerinin önlenmesine katkı sağlayacak şekilde daha şeffaf ve insancıl hale getirilmesi amacıyla, alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin artırılmasına da odaklanıldı. Sonuç olarak, “koordinasyon ve iletişim ceza infaz kurumu izlemenin niteliğinin artırılmasına ilişkin farklı yaklaşımlar olarak algılanmamalı” anlayışına dayanılarak, ceza infaz kurumlarında izleme ve denetleme yapan tüm mekanizmalar arasında sinerji oluşturulmasına yönelik somut öneriler sunuldu.

Sivil izleme kurulları, Kamu Denetçiliği Kurumu, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu, Ulusal Önleme Mekanizması, Cumhuriyet savcıları, infaz hakimleri, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 114 katılımcı, etkili ceza infaz kurumu izlemesine ilişkin uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri hakkında yapılan sunum ve tartışmalardan yararlandı.

Söz konusu yuvarlak masa toplantıları 22 Ekim ve 12 Kasım tarihlerinde KUDO platformu üzerinden gerçekleştirildi. Bu iki toplantının ardından, İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Türkiye’de Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında altı tane daha yuvarlak masa toplantısı düzenlenmesi planlanıyor.