Türkiye'deki sivil izleme kurullarına ilişkin yasal çerçevenin gözden geçirilmesi

Ankara 5-6 Şubat 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye'deki sivil izleme kurullarına ilişkin yasal çerçevenin gözden geçirilmesi

Sivil izleme kurulları üyelerinin seçim usulünü daha şeffaf ve erişilebilir hale getirmeye yönelik ilk adımlar, 5-6 Şubat 2020 tarihleri arasında sivil izleme kurullarının yasal çerçevesinin gözden geçirilmesi çalışma grubu toplantısında atıldı.

Katılımcılar, Türk yetkili mercileri tarafından yasal çerçevenin kabul edilmesi ve 2001'de sivil izleme kurullarının kurulmasını büyük bir adım olarak değerlendirdiler. Buna ek olarak katılımcılar, Sivil İzleme Kurulları Kanunu’nun belirli hükümlerinde yapılan değişikliklerin, sivil izleme kurullarının bağımsızlıklarının ve etkililiklerinin artırılmasına yol açacağını doğruladılar. Çalışma grubu toplantısında tartışılan bazı konular ise; sivil izleme kurullarının yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, seçim usullerinin geliştirilmesi, raporlarının yayımlanmasına olanak sağlanması ve Sivil İzleme Kurulları Koordinasyon Bürosunun yetkinliklerinin ve görevlerinin gözden geçirilmesi.

Sonuç olarak, sivil izleme kurullarının yasal çerçevesindeki değişikliklerin hazırlanma süreci, değerlendirme raporundaki ve temel araştırmadaki tavsiyeler ışığında başlatılmış olup, Mayıs 2020'ye kadar tamamlanması beklenmektedir.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen sivil izleme kurulu üyelerinin, infaz hâkimlerinin, savcıların, Adalet Bakanlığı müfettişlerinin, ceza infaz kurumları kontrolörlerinin ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı toplantı, bir uluslararası ve bir ulusal danışman tarafından kolaylaştırıldı.

Bu toplantı, İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından finanse edilen “Türkiye’deki Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Arttırılması” Projesi adı altında Ankara'da organize edildi.