Ulusal Önleme Mekanizması Personeli Ceza İnfaz Kurumu İzlemesine ilişkin Eğitim Aldı

Ankara 14 Ekim 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Ulusal Önleme Mekanizması Personeli Ceza İnfaz Kurumu İzlemesine ilişkin Eğitim Aldı

Ulusal Önleme Mekanizmasında (UÖM) görev yapan toplam 20 personel ve uzman, 14 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen ceza infaz kurumu izlemesine ilişkin eğitim oturumuna katılım sağladı. Avrupa Birliği’nin 2022 Türkiye Raporunda UÖM’nin insan haklarına ilişkin sorunlara yaklaşımı ve sivil toplumla diyaloğuna ilişkin yeni dinamiklere yer verildiği de gözetilerek, söz konusu eğitimle, Avrupa Konseyi’nin proje uygulamasında ortak çalışılan kurumlardan olan UÖM ile iş birliği bir kez daha vurgulanmış oldu.

Eğitim sırasında, uluslararası standartlar doğrultusunda ceza infaz kurumu ziyaretlerinin metodolojisi, etkili raporlama teknikleri ve iletişim becerileri ile mülakat teknikleri gibi konular ele alındı. Eğitim sonunda tüm katılımcılar, mahpusların haklarının daha iyi korunabilmesinin ancak ülkede faaliyet gösteren tüm ceza infaz kurumu izleme mekanizmaları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesiyle mümkün olabileceği konusunda görüş birliğine vardı. Katılımcılar özellikle UÖM’nin ceza infaz kurumlarında yürütülen izleme faaliyetlerine ilişkin kurumların yönetici ve personelinin yanı sıra mahpuslar ile kurulacak diyalog, “zarar vermeme” ilkesinin gözetilmesi ve etkili tavsiyeler sunulması gibi rollerine ilişkin tartışmalardan yararlandı.

Eğitim, Mayıs 2022’de İstanbul’da gerçekleştirilen eğitici eğitimi ve Kamu Denetçiliği Kurumu ve Ulusal Önleme Mekanizması için Ceza İnfaz Kurumu İzleme El Kitabının baskı ve dağıtımıyla desteklenen UÖM personeli tarafından verildi.

Söz konusu eğitim Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında düzenlenmiştir.