Geri Arabuluculuk ve Tahkim Konularında Tanıtım Materyalleri Yayımlandı

Ankara 30 Kasım 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Arabuluculuk ve Tahkim Konularında Tanıtım Materyalleri Yayımlandı

“Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi” Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm mekanizmaları (arabuluculuk ve tahkim) konusunda farkındalığın artırılması ve bu mekanizmaların hakimler, avukatlar, mahkeme personeli, arabulucular, hakemler ve genel halk arasında tanıtılması amacıyla tanıtım materyalleri hazırlanmıştır.

Uyuşmazlık taraflarının arabuluculuk ve tahkim süreçlerinin tüm özellikleri ile ilgili bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla arabulucular ve avukatlara yönelik arabuluculuk ve tahkim konulu uygulama el kitabı geliştirilmiştir. Ayrıca, bu mekanizmaların etkili bir şekilde uygulanmasının desteklenmesi için, hâkimler ve avukatlara yönelik arabuluculuk ve tahkim rehberi düzenlenmiş ve toplumun genelini hedefleyen bilgilendirme kitapçıkları ile posterler geliştirilmiştir.

Adalet Bakanlığı çalışanları, farklı disiplinlerde uzmanlar ve ilgili paydaşların temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubunun katkılarıyla oluşturulan materyaller pilot adliyeler ve arabuluculuk büroları ile ilgili kuruluşlara dağıtılmış olup ilgili internet sitelerinde yayımlanacaktır.

 

Sayılarla çıktılar:

 

  • 5000 adet uygulama el kitabı (2500 adet avukatlara yönelik arabuluculuk konulu, 2500 adet arabulucular ve avukatlara yönelik tahkim konulu),
  • Hâkim ve avukatlara yönelik arabuluculuk ve tahkim konulu 3000 adet rehber kitapçık,
  • 40000 adet kamu bilgilendirme kitapçığı (20000 adet toplumun geneline yönelik arabuluculuk konulu, 20000 adet avukatlar ve iş insanlarına yönelik tahkim konulu),
  • 2000 adet poster (1000 adet arabuluculuk, 1000 adet tahkim konulu).

Söz konusu materyallere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

 

 

The Joint Project on “Promoting Alternative Dispute Resolution (ADR) in Turkey” is co-funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe. The Ministry of Justice of the Republic of Türkiye – Directorate General for Criminals Affairs and Directorate General for Legal Affairs are the end beneficiaries of the project. The Central Finance and Contracts Unit is the contracting authority.