Geri

Türkiye’deki Jandarma Personeli, Hâkimler ve Savcılara Yönelik Insan Ticaretiyle Mücadele Konulu Çevrimiçi HELP Eğitimi

Ankara 12 April 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye’deki Jandarma Personeli, Hâkimler ve Savcılara Yönelik Insan Ticaretiyle Mücadele Konulu Çevrimiçi HELP Eğitimi

8-9 Nisan 2021 tarihlerinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın katılımlarıyla insan ticareti konulu iki yeni HELP (Hukuk Profesyonelleri için İnsan Hakları Eğitimi Programı) eğitiminin açılışı gerçekleştirildi.

Bu eğitimlerle, Jandarma personeli, hakimler ve savcıların Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi hakkında bilgilendirilmesi, konunun karmaşık yönlerinin ortaya konması ve insan ticaretine karşı gerçekleştirdikleri mücadelede eğitim katılımcılarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Eğitim, insan ticaretini önleme ve bu suçla mücadelede ön saflarda görev alan Jandarma personelini, mağdurlara yönelik gerekli yardım ve desteğin sağlanması ve bunu yaparken diğer paydaşlarla iş birliği içinde çalışılması hususlarında desteklemeyi hedeflemektedir. Eğitim ile aynı zamanda insan ticareti vakalarının eksiksiz şekilde kovuşturulması ve insan ticaretinin ağır bir suç ve insan hakları ihlali kapsamında değerlendirilmesi, mağdurların doğru şekilde tespit ve teşhis edilmesi ve adli süreçlerde gerekli koruma ve destek hizmetlerine erişimlerinin sağlanması noktasında hakim ve savcıların mesleki becerilerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Yapmış olduğu açılış konuşmasında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı Albay Sn. Bülent Baykal, kolluk kuvvetlerinin insan ticareti vakalarının tespiti ve bunlara müdahale etme konusundaki kritik rolünü vurguladı ve insan ticaretine karşı ulusal düzeyde atılan adımlarda Avrupa Konseyi standartlarının gözetilmesinin önemine dikkat çekti. T.C. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanı Sn. Hacı Ali Açıkgül, İnsan Hakları Ulusal Eylem Planınında da yer verilen insan ticaretiyle mücadelede insan hakları ve mağdur merkezli yaklaşımın önemini vurguladı. Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi İdari Sekreteri Sn. Petya Nestorova ise insan ticaretiyle mücadelede rol alan ulusal paydaşlar arasındaki iş birliği ve eşgüdümün son derece önemli olduğunun altını çizerken mağdurun insan ticareti ile mücadelenin merkezinde yer almasının, mağdurların cezalandırılmama hakkı da dahil olmak üzere tüm temel haklarının ve tazminat dahil olmak üzere adalete ve çözüm yollarına erişimlerinin güvence altına alınması için kilit bir koşul olduğunu hatırlattı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hâkimi Sn. Ivana Jelic, insan ticareti davalarında çalışan hâkim ve savcıların çalışmalarına rehberlik etme ve destekleme noktasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadının öneminin altını çizdi.

Bahse konu HELP eğitiminde teori ve pratiği birleştiren vaka çalışmaları ile eğitimin jandarma personelinin öğrenme deneyimleri üzerindeki etkisinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Bu eğitim, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek 2019-2022” çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında düzenlenmektedir.