Geri

Göç Bağlamında İdari Gözetime Alternatifler Üzerine Uluslararası Bir Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

Ankara 1 Eylül 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Göç Bağlamında İdari Gözetime Alternatifler Üzerine Uluslararası Bir Yuvarlak Masa Toplantısı Düzenlendi

Avrupa Konseyi temsilcileri, Göç İdaresi Başkanlığı yetkilileri ve Kanada, Birleşik Krallık ve Avusturya’dan uzmanlar 1 Eylül 2022 tarihinde “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirilen göç bağlamında idari gözetime alternatifler konulu uluslararası yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye’de idari gözetime alternatif yükümlülüklerin uygulanması konusunda yürütülecek ikincil mevzuat çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Proje kapsamında bir araştırma yürütülmüş ve karşılaştırmalı bir araştırma raporu hazırlanmıştır. Söz konusu raporda, Avusturya, Hollanda, Birleşik Krallık ve Kanada olmak üzere dört ülkede uygulanan idari gözetime alternatif yükümlülükler, söz konusu yükümlülüklerin uygulanma şekilleri, insan hakları boyutu, göçmenlerin süreç konusunda bilgilendirilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde doğacak hukuki ve uygulamaya dair yaptırımlar konusunda ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

İdari gözetime alternatifler (İGA), AİHM tarafından “idari gözetimden daha az zorlayıcı [...] alternatif tedbirler” olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Konseyi perspektifinden bakıldığında ise göç bağlamında idari gözetime alternatif yükümlülüklerin uygulanması sürecinde insan hakları güvence altına alınmalı ve gerekli göçmenlik işlemleri bu güvence ışığında yürütülmelidir. Bu nedenle, idari gözetime alternatif yükümlülüklerin uygulanması sırasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3., 5. ve 8. Maddeleri kapsamında doğabilecek ihlallerin göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Düzenlenen uluslararası yuvarlak masa toplantısı, yukarıda bahsi geçen raporu hazırlayan uluslararası uzmanlar ile Türkiye’de İGA’nın uygulanmasından sorumlu olan Göç İdaresi Başkanlığı temsilcilerinin ortak bir platformda bir araya gelmesine ve ilgili alternatif yükümlülüklerin uygulanması sırasında karşılabilecek güçlükler, iyi uygulamalar, öğrenilen dersler ve İGA’nın insan hakları boyutu hakkında görüş alışverişinde bulunmasına imkan tanımıştır.

 

Bu etkinlik, Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek 2019-2022” çerçevesinde yürütülen “Türkiye’deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında düzenlenmiştir.