Türkiye'de Adalete Erişimin Ölçülmesi ve İzlenmesinde Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Geliştirilmesi

Ankara 24 Ekim 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye'de Adalete Erişimin Ölçülmesi ve İzlenmesinde Toplumsal Cinsiyet Perspektifinin Geliştirilmesi

Adalete erişimi ölçerken ve izlerken toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım benimsemek, kadınların ve kız çocuklarının adalete erişimde karşılaştıkları zorlukları ortaya çıkarır ve kadınların ihtiyaçlarına ve haklarına yönelik adalet politikaları ve uygulamaları geliştirmenin yolunu açar.

 

Bu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’ “Türkiye'de kadınların adalete erişiminin desteklenmesi" ortak projesi çerçevesinde Ankara'da düzenlenmiş olan ve ilgili bakanlıklar, Türkiye Barolar Birliği, yerel barolar ve adli yardım merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası ve ulusal yargı makamları ve uzmanları, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin yanı sıra kadın hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren uluslararası seminerin ana sonuçlarından biriydi.

 

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Pınar Başpınar yaptığı açılış konuşmasında, kadınların adalete erişiminin ölçülmesi ve izlenmesinde tüm aktörlerin toplumsal cinsiyete duyarlı bir bakış açısı benimsemeleri gerektiğinin altını çizdi. "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” ortak projesinin kadınların adli yardıma erişimini ve adli yardım hizmetlerinin kadınların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verme kabiliyetini artırmayı amaçladığını hatırlatan Başpınar, şunları vurguladı: “Adalete erişimin izlenmesi ve ölçülmesi, genel olarak insan haklarının korunması ve kadınların adalete ve ilgili hizmetlere etkin erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların kurulması açısından özellikle önemlidir. Erişilebilirlik ve etkinlik göstergelerine göre etkin izleme, erişilebilirliği kolaylaştıran veya engelleyen faktörler hakkında veri sağlayacaktır"

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke, “Toplumsal cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği'nin dış ilişkileri bağlamında öncelikli bir konudur. "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" projesi ve toplumsal cinsiyet odaklı diğer projeler kapsamında elde edilecek somut sonuçların, kadınların adalete tam erişiminin sağlanmasına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu proje, uygulama sürecinde kadınların adalete erişiminde karşılaştıkları engelleri ve olası çözüm yollarının tespit edilmesinde önemli çıktılar elde etmiştir ve kadınların adalete erişiminin ölçülmesi ve izlenmesine ilişkin bu seminer bu sonuçlara değerli bir katkı sağlayacaktır.”

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Erinç Sağkan ise konuşmasında "Türkiye Barolar Birliği olarak kadın hakları ve kadına yönelik ayrımcılıkla mücadele öncelikli çalışma alanlarımız arasında yer almaktadır. Bu proje çerçevesinde 264 meslektaşımıza uzmanlık eğitimi vererek 250'nin üzerinde kadına adli yardım hizmeti sunduk. Türkiye'de kadınların adalete erişimi için verilen mücadelenin henüz çok başındayız. Değişim öncelikle toplumsal cinsiyete duyarlı bir dil kullanmakla başlamalı; ancak Türkiye'de kamusal alanda ve özel hayatta toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden bir ortam yaratmak için hala mücadele etmekteyiz. Bu nedenle bu projeler kadın hareketini ve mevcut mücadeleyi desteklemek açısından büyük önem arz etmektedir." şeklinde ifade etti.

Sunumlar sırasında katılımcılar, kadınların adalete erişiminin ölçülmesi ve izlenmesine yönelik uygulamaları paylaşmış ve kadınlar ve dezavantajlı grupların önündeki engellerin daha etkili bir şekilde tespit edilip ortadan kaldırılması konusunda görüşlerini bildirmiş; ve uluslararası standartlar ve Avrupa standartları doğrultusunda herkesin adalete eşit erişiminin sağlanması için bu yöntemlerin nasıl geliştirilebileceğini tartışmışlardır.

Bu faaliyet, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı 2019-2022" başlıklı ortak programının bir parçası olan "Türkiye'de kadınların adalete erişiminin desteklenmesi" konulu projesi çerçevesinde düzenlenmiştir.

 

Gündem