Geri

Kanıt temelli insan hakları politikası: İskoçya ve Türkiye deneyimlerini paylaştı

Ankara 23 Temmuz 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Kanıt temelli insan hakları politikası: İskoçya ve Türkiye deneyimlerini paylaştı

Türkiye Ulusal İnsan Hakları Eylem Planı geliştirme ve uygulama konusundaki akran toplantılarının üçüncüsünü gerçekleştirdi. Son oturumda Birleşik Krallık bünyesinde İskoçya’nın deneyimi ele alındı.

 

İskoç İnsan Hakları Komisyonunda Araştırma Sorumlusu olarak görev yapan Alison Hosie “Vizyonumuz farklı uzman kaynaklarını ele alan – özellikle insan hakları sorunlarını bizzat yaşamış olan insanları da dikkate alan kanıt temelli bir Eylem Planımızın olması” şeklinde bir açıklamada bulundu. Yenilikçi özelliği ile tanınan bu yaklaşım sayesinde İskoçya baskı oluşturan yerel öncelikleri tespit edebilmiş, çözüm önerileri geliştirmiş ve birbirini takip eden Eylem Planları ile ileriye yönelik güçlü bir ivme kazanmıştır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Selim Doğanay bu görüşe katıldığını belirterek “sihirli değnek” görevi görecek çözümler aramaktan ziyade pratik düşünerek sorunların çözümüne ve etkisine odaklanılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin gelecek Ulusal Eylem Planı üzerine çalışan uzmanları da temsil ederek Türkiye’nin yeni Eylem Planının geniş kapsamlı ve iddialı olacağını ve bir dizi istişare ile hem Avrupa’daki hem de uluslararası anlaşma yükümlülüklerini kapsayacağını söyledi.

 

Uluslararası deneyimlere göre– eylem için öncelikleri belirlemeye yönelik araştırma ve katılımla birlikte – kanıt temelli, gerçekçi olduğunda ve kamu yetkililerinin çalışmaları ile mevcut kaynakları da göz önünde bulundurduğunda İnsan Hakları Eylem Planları en üst düzeyde etkinliğe ulaşabilmektedir.

 

Avrupa Birliği / Avrupa Konseyi ortak programı olan “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye yönelik Yatak Destek 2019 – 2022” programı kapsamında Avrupa Konseyi tarafından uygulanan “İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi” ile İnsan Hakları Eylem Planlarını uygulama konusunda Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığının becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.