Geri Sivil İzleme Kurulları Projesi için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması Eylem Planı

Ankara 10 Temmuz 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Sivil İzleme Kurulları Projesi için Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaştırılması Eylem Planı

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi kapsamında, projenin uygulanmasında toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım benimsenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel değer ve göstergelerinin gözetilmesini sağlamak amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılmasına yönelik bir eylem planı geliştirildi.

Bugüne kadar üretilen proje belgelerinin incelenmesinin ardından; eylem planında projenin ceza infaz sisteminde toplumsal cinsiyet eşitliğine önemli bir katkı sunduğu vurgulanmaktadır. Planın temel bulgularından biri, projenin uygulanmasında kadın mahpusların özel ihtiyaçlarının ve kadın sivil izleme kurulu üyelerinin durumlarının dikkate alındığı yönündedir.

Planda ayrıca, ulusal ve uluslararası toplumsal cinsiyet eşitliği mevzuatı, Avrupa Konseyi Toplumsal Cinsiyet Strateji Belgesi ve tavsiyeleri doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı yaklaşımın sürdürülmesi ve eşitlik ilkesinin beklenen proje çıktı ve sonuçlarına yansıtılmasına yönelik öneriler de yer almaktadır.

Sivil İzleme Kurullarının Etkinliğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından finanse edilmektedir.