Geri

İhtiyaç Analizi Çalışmaları: İkinci Video Konferans Toplantısı

Ankara 27 Mayıs 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İhtiyaç Analizi Çalışmaları: İkinci Video Konferans Toplantısı

İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme Projesi kapsamında yürütülen ihtiyaç analizi çalışmalarını desteklemek üzere Avrupa Konseyi uzmanları, 27 Mayıs 2020 tarihinde ulusal insan hakları denetim mekanizmaları olarak işlev gören Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcileriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Toplantıda, ilgili kurumların ifade özgürlüğü, kişi özgürlüğü ve güvenliği ile adil yargılanma hakkı bağlamında yürüttükleri izleme, raporlama, inceleme ve araştırma faaliyetleri ele alındı.