Eğitime ilişkin çalışma grubu toplantısında Türkiye’deki pilot baroların odak noktası insan hakları refleksinin geliştirilmesi oldu

Ankara 16-17 Mayıs 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Eğitime ilişkin çalışma grubu toplantısında Türkiye’deki pilot baroların odak noktası insan hakları refleksinin geliştirilmesi oldu

İnsan hakları eğitimi konusunda deneyimli Türk avukatlar, 16-17 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara’da, çalışma grubunun önerilerine dayanarak danışmanlar tarafından geliştirilmiş taslak el kitabı ve materyalleri gözden geçirdi.

El kitabı, insan hakları konulu iki günlük meslektaşlar arası eğitimin etkileşimli şekilde uygulanmasını sağlamak üzere avukat eğiticilere yönelik açık ve uygulamaya ilişkin rehber ilkeler sunacak bir araç olarak tasarlanmıştır. Bu belge, günlük çalışmaları sırasında avukatların insan hakları refleksinin gelişmesini destekleyecek ve baroların eğitim programının faydalı bir bileşeni olacaktır. Avrupa Konseyi Proje Yöneticisi Sn. Tankut Soykan “Avukatların temel sorumluluklarından biri, müvekkillerinin insan haklarını savunmaktır” demiş ve yeni eğitim programının amacının Avrupa insan hakları standartlarının uygulanmasını ulusal düzeyde desteklemek olduğunun altını çizmiştir.

İnsan hakları konusundaki yeni eğitim programı, 5000 Türk avukata eğitim verilmesi amacıyla “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi” AB-AK Ortak Projesi kapsamında geliştirilecektir.