Geri Çocuğun Yüksek Yararı Değerlendirmelerine ilişkin Toplantılarda Çocuk Dostu Yaklaşımlar tartışıldı

Ankara 26-27 Mayıs 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Çocuğun Yüksek Yararı Değerlendirmelerine ilişkin Toplantılarda Çocuk Dostu Yaklaşımlar tartışıldı

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında, Çocuğun Yüksek Yararı İlkesinin Uygulamasının İyileştirilmesine ilişkin Yuvarlak Masa Toplantıları 26-27 Mayıs 2022 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi.

Boşanma davalarında velayetin tayini ve kişisel ilişki kurulması ile ilgili olarak çocuğun yüksek yararının belirlenmesi sürecinde doğru karar alınmasını sağlamayı amaçlayan toplantılar, özellikle çocuğun usullere katılımı olmak üzere, çocuk dostu yaklaşımların geliştirilmesi ve çocuğun zihinsel yeterlilik, yaş ve eğitim durumuna göre velayetin ve kişisel ilişkinin tayininde çocuğun görüşlerinin alınması gibi çok sayıda hususa odaklanmıştır.

Toplantının ilk günü, Yargıtay, bölge adliye mahkemeleri ve aile mahkemelerinden yargı mensuplarının ve avukatların konu ile ilgili görüşleri alınmış olup ikinci gün çocuğun yüksek yararı prosedürlerine katılan adli destek uzmanlarının fikirlerine başvurulmuştur. Ayrıca Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü temsilcileri de toplantıya katılım sağlamıştır.

Toplantıda Avrupa Konseyi proje uzmanları Dr. Ruth Farrugia, Doç. Dr. Gamze Turan Başara, Dr. Selenga Gürmen ve Ar. Gör. Eren Özdemir, karşılaştırmalı olarak çocuğun yüksek yararı ilkesinin değerlendirilmesi, psiko-sosyal açıdan yüksek yarar değerlendirmelerinin şekillendirilmesi, çocuk dostu adalet ve çocuğun bağımsız temsiline ilişkin uluslararası çerçeve ve çocuğun yüksek yararı değerlendirmesinde çocuğun katılım hakları konularında sunumları ile tartışmalara yön verdi.

Toplantıyı takiben, danışmanlar ekibi tarafından, çocuğun yüksek yararının belirlenmesi prosedürlerine ilişkin karşılaştırmalı standart ve uygulamaları ve bu prosedürleri idare eden yasal çerçeve ile önerilen eylemlerin özetlendiği ve toplantılarda işaret edilen sorunların ele alındığı bir “Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Tavsiyeler Raporu” hazırlanacak. Bu rapor, ayrı bir etkinlik kapsamında düzenlenecek olan “Aile Mahkemeleri Tarafından Çocuğun Yüksek Yararının Tespit Edilmesine Yönelik Değerlendirme Aracı”nın da çerçevesini oluşturacak.

 

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması” Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmekte ve Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından yürütülmektedir. Proje, Türkiye’de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hâle getirilmesini sağlamayı ve aile mahkemelerinin özellikle kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarını korumadaki etkinliğini artırmayı amaçlamaktadır.