Sivil İzleme Kurullarına Yönelik Saha Eğitimleri Tamamlandı

8 Kasım 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Sivil İzleme Kurullarına Yönelik Saha Eğitimleri Tamamlandı

Ülkenin farklı bölgelerinde görev yapan 62 farklı izleme kurulundan toplam 106 üye, bu yıl içinde İstanbul’da gerçekleştirilen eğitici eğitiminin ardından düzenlenen ceza infaz kurumlarının izlenmesine ilişkin dört saha eğitiminden yararlandı.

Saha eğitimleri sırasında uluslararası standartlar doğrultusunda etkili bir ceza infaz kurumu izlemesinin, hazırlık da dâhil olmak üzere, tüm aşamaları ele alındı. Katılımcılardan alınan ortak geri bildirim, bu interaktif eğitimler sonucunda, başta ceza infaz kurumlarındaki disiplin usulleri ve sağlık hizmetleri alanında olmak üzere, izleme becerilerinin güçlendiği yönündeydi. Ayrıca, iletişim becerileri ve mülakat teknikleri konusundaki yetkinliklerinin artırılmasının da oldukça önemli olduğunu ifade ettiler. Sonuç olarak, eğitime katılan izleme kurulu üyeleri mahpuslarla ve kurum personeliyle iletişim kurma ve mahpusların hakları ve gördükleri muameleye ilişkin doğru ve güvenilir bilgi toplama konularında daha yetkin hale geldiler ki bu sayede spesifik tavsiyeler içeren amaca yönelik raporlar da hazırlayabilecekler.

 

Eğitimler sırasında katılımcılar tarafından dile getirilen bazı görüşler şöyleydi:

“Eğitimden önce kurum ziyaretlerinde temel olarak ulusal mevzuat hükümlerinin uygulanmasına odaklanıyorduk. Eğitimin ardından uyulması gereken standartların kapsamı genişlemiş oldu, artık ceza infaz kurumlarındaki uygulamaları uluslararası standartlar ve Avrupa standartları nezdinde de inceleyebileceğiz.”

“Eğitim sayesinde, ceza infaz kurumlarında yürüttüğümüz izleme faaliyetlerinin, gönüllülük esasına dayanmasına rağmen, profesyonel bir şekilde yürütülmesi gerektiğini öğrendik.”

Saha eğitimlerinden ilki 3-6 Eylül 2022 tarihlerinde Özyeğin Üniversitesinde, ikincisi 26-28 Eylül 2022 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesinde, üçüncüsü 27-29 Eylül 2022 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde ve dördüncüsü 1-3 Kasım 2022 tarihlerinde TOBB ve Hacı Bayram Veli Üniversitelerinin katkılarıyla Ankara Hâkimevinde gerçekleştirildi. Eğitimler, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 2021 yılında, proje kapsamında bölgesel eğitim imkânlarının oluşturulması ve izleme kurulu üyeleri için sürdürülebilir bir eğitim programı oluşturulmasının ön koşullarını içeren İş Birliği Protokolleri imzaladığı bahsi geçen üniversitelerle yakın iş birliği içinde düzenlendi.

 

Söz konusu pilot eğitimler Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve İsveç, İsviçre, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güven Fonu ve Kanada tarafından fonlanan “Sivil İzleme Kurullarının Etkililiğinin Avrupa Standartları Doğrultusunda Artırılması Projesi” kapsamında düzenlenmiştir.