İhale Çağrısı: “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında Stajyer Avukatlar için Çevrimiçi Eğitim Platformunun hazırlanması

Ankara 26 Nisan 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İhale Çağrısı: “Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında Stajyer Avukatlar için Çevrimiçi Eğitim Platformunun hazırlanması

Avrupa Konseyi, Türkiye’de Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi konulu bir proje yürütmektedir. Bu çağrının amacı; stajyer avukatlara asenkronize, eğiticisiz, otomatik katılım takibi olan, eğitim sonrası sertifika oluşturan, çevrimiçi bir eğitim platformu hazırlanmasını sağlamaya yönelik bir (1) hizmet sağlayıcı belirlemektir.

Gerekli belgeler [email protected] e-posta adresine 8 Mayıs 2022, Pazar (23:59 Türkiye Saati) tarihine kadar gönderilmelidir. Teklifler yalnızca belirtilen e-posta adresine (eklerle birlikte) şu konu başlığı ile gönderilmelidir: Tender-SCoBAL-Online Training for Trainee Lawyers. Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

Tüm sorular teklif göndermek için belirtilen son tarihten en az üç (3) gün önce (5 Mayıs 2022–23:59 Türkiye Saati) ve yalnızca [email protected] adresine, konu kısmında “Questions-SCoBAL-Online Training for Trainee Lawyers referansı ile gönderilmelidir.

Lütfen teklif çağrısı şartlarını dikkatle okuyunuz:

1: İhale (Tender File)

2: Ek 1: Teknik Özellikler (Attachment 1: Technical Specifications)

3: Ek 2: Sözleşme (Attachment 2: Act of Engagement)