Geri

‘Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin artırılması : Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi’ Kapsamında İletişim ve Görünürlük Hizmetleri Temini için İhale Çağrısı

Ankara 1 Haziran 2021
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
‘Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin artırılması : Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi’ Kapsamında İletişim ve Görünürlük Hizmetleri Temini için İhale Çağrısı

Avrupa Konseyi, “Aile Mahkemelerinin Etkililiğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” hakkında bir proje yürütmektedir.

Bu çağrının amacı, “Sözleşme” de belirtilen hizmetlerin temini için Avrupa Konseyi tarafından ihtiyaç halinde talep edilmek üzere iletişim ve görünürlük alanında en fazla dört hizmet sağlayıcısı belirlemektir.

İlgilenen adaylar Teklif Çağrısı Dosyasında açıklandığı şekilde başvurmaya ve “Sunulacak Belgeler” ile birlikte talep edilen “Sözleşme”yi doldurmaya davet edilmektedir. Tekliflerin gönderilmesi için son tarih 25 Haziran 2021’dir (25 Haziran dahil).

Lütfen teklif çağrısı şartlarını dikkatle okuyunuz:

 

1: Teklif Çağrısı Dosyası

2: Sözleşme

 

Teklifler (İlgili kısımları doldurulmuş ve imzalanmış sözleşme ile teklif çağırısında istenen diğer belgeler) yalnızca e-posta yoluyla dg1.fc.tr@coe.int adresine konu kısmında “Teklif Çağrısı: Danışmanlık-İletişim” referansı ile gönderilmelidir. Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

Tüm sorular teklif göndermek için belirtilen son tarihten en az beş (5) iş günü önce ve yalnızca dg1.fc.tr@coe.int adresine, konu kısmında “Danışmanlık-İletişim” referansı ile gönderilmelidir.

Teklife eklenen tüm ek belgeler İngilizce dilinde gönderilmelidir; aksi takdirde ihale belgeleri dikkate alınmayacaktır. Teklif çağrısında listelenen belgelerden herhangi birinin eksik olması hâlinde, Avrupa Konseyi teklifi reddetme hakkını saklı tutar. Destekleyici belgelerin tümü PDF formatında gönderilmelidir.

 

İstenen Belgeler

 • Sözleşme (Act of Engagement) belgesinin ilgili yerleri doldurulmuş ve imzalanmış bir kopyası,
 • Teklif verenin uygunluk kriterlerini karşıladığını açık bir şekilde gösteren bir CV, tercihen Europass formatında,
 • Tüm mutasarrıfların ve icra görevlilerinin listesi, yalnızca tüzel kişiler için,
 • Teklif verenin mevcut danışmanlığa olan ilgisini ve sunacağı katkıyı açıklayan bir motivasyon mektubu (en fazla bir sayfa),
 • Teklif verenin madde E kapsamında uygunluk ve ihalenin verilmesine ilişkin kriterleri açıklayan bir word belgesi (her bir kriter için tercihen somut örnekler içeren, teklif verenin ilgili deneyimini ve her bir kriterle ilgili yeterliliklerini ortaya koyan maksimum 200 kelimelik bir metin, her bir kriter için 200 kelimeyi aşan metinler dikkate alınmayacaktır.)
 • Teklif veren tarafından hazırlanan bir uluslararası teknik işbirliği projesine ait iletişim ve görünürlük planı örneği

 

Uygunluk kriterleri

 • İletişim/medya, gazetecilik, hakla ilişkiler, psikoloji, sosyoloji veya ilgili alanlarda üniversite derecesi veya eşdeğeri.
 • Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı alanda iyi iletişim becerileriyle birlikte akıcılık (CEFR’de en az B2)
 • Sözleşme’de yer alan sınırı aşmayan mali teklif

İhalenin verilmesine ilişkin kriterler

 • Teklifin niteliği (%80), aşağıdakiler dahil olmak üzere:
  • İletişim ve görünürlük alanında en az 3 yıllık pratik anlamda deneyim (%30).
  • Farklı araçların kullanımı ve/veya farklı kitleler için tasarlanmış iletişim ve görünürlük planları veya kampanyaları anlamında rtaya konulan deneyim ve hukuk alanında işbirliği veya hukuk sektöründeki reformlara odaklanan uluslararası teknik destek projelerinde edinilmiş deneyim avantaj sağlayacaktır (%30).
 • Yazma ve sunum becerileri (%20)
 • Mali teklif (%20).

Türk yargı sistemi ve yargı kurumlarının işleyişiyle ilgili iyi düzeyde bilgi ve kavrayış avantaj sağlayacaktır.

Konsey uygun teklif sahipleriyle mülakat yapma hakkını saklı tutar.

Sözleşme belgesinin tümü (tüm sayfaları) doldurulmalı, imzalanmalı ve taranmalıdır. Taranan Sözleşme, ayrı ayrı sayfalar hâlinde (tek bir e-postada) ya da tek bir dokümanda birleştirilmiş hâlde gönderilebilir; ancak, tek bir dokümanda birleştirilmesi tercih edilir. Taranan tüm belgeler için .pdf dosyaları tercih edilir.