Geri

“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması : Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi” Kapsamında Sonuç Odaklı İzleme Planının Hazırlanması, Projenin Mantıksal Çerçevesinin Gözden Geçirilmesi ve İzleme ve Değerlendirme ile İlgili Diğer Danışmanlık Hizmetleri Alanında Danışmanlık Hizmetleri Temini için İhale Çağrısı

Ankara 16 Haziran 2021
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
“Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması : Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Projesi” Kapsamında Sonuç Odaklı İzleme Planının Hazırlanması, Projenin Mantıksal Çerçevesinin Gözden Geçirilmesi ve İzleme ve Değerlendirme ile İlgili Diğer Danışmanlık Hizmetleri Alanında Danışmanlık Hizmetleri Temini için İhale Çağrısı

Avrupa Konseyi, “Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması” hakkında bir proje yürütmektedir.

Bu çağrının amacı, “Sözleşme” de belirtilen hizmetlerin temini için Avrupa Konseyi tarafından ihtiyaç halinde talep edilmek üzere sonuç odaklı izleme planının hazırlanması, projenin mantıksal çerçevesinin gözden geçirilmesi ve izleme ve değerlendirme ile ilgili diğer danışmanlık hizmetleri alanında danışmanlık hizmetleri alanında en fazla 4 hizmet sağlayıcısı belirlemektir.

İlgilenen adaylar Teklif Çağrısı Dosyasında açıklandığı şekilde başvurmaya ve “Sunulacak Belgeler” ile birlikte talep edilen “Sözleşme”yi doldurmaya davet edilmektedir. Tekliflerin gönderilmesi için son tarih 11 Temmuz 2021’dir (11 Temmuz 2021 dahil).

Lütfen teklif çağrısı şartlarını dikkatle okuyunuz:

 

1: Teklif Çağrısı Dosyası

2: Sözleşme

 

Teklifler (İlgili kısımları doldurulmuş ve imzalanmış sözleşme ile teklif çağırısında istenen diğer belgeler) yalnızca e-posta yoluyla dg1.fc.tr@coe.int adresine konu kısmında “Teklif Çağrısı: Danışmanlık - İzleme ve Değerlendirme” referansı ile gönderilmelidir. Başka bir e-posta adresine gönderilen teklifler reddedilecektir.

Tüm sorular teklif göndermek için belirtilen son tarihten en az 5 (beş) iş günü önce ve yalnızca dg1.fc.tr@coe.int adresine, konu kısmında “Danışmanlık - İzleme ve Değerlendirme” referansı ile gönderilmelidir.

Teklife eklenen tüm ek belgeler İngilizce dilinde gönderilmelidir; aksi takdirde ihale belgeleri dikkate alınmayacaktır. Teklif çağrısında listelenen belgelerden herhangi birinin eksik olması hâlinde, Avrupa Konseyi teklifi reddetme hakkını saklı tutar. Destekleyici belgelerin tümü PDF formatında gönderilmelidir.

İstenen belgeler

 • Sözleşme (Act of Engagement) belgesinin ilgili yerleri doldurulmuş ve imzalanmış bir kopyası (bkz.Ek),
 • Teklif sahibinin uygunluk kriterlerini karşıladığını açık bir şekilde gösteren bir CV, tercihen Europass formatında,
 • Tüm mutasarrıfların ve icra görevlilerinin listesi, yalnızca tüzel kişiler için,
 • Teklif sahibinin mevcut danışmanlığa olan ilgisini ve sunacağı katkıyı açıklayan bir motivasyon mektubu (en fazla bir sayfa),
 • Teklif sahibinin madde E kapsamında uygunluk ve ihalenin verilmesine ilişkin kriterleri açıklayan bir word belgesi (her bir kriter için tercihen somut örnekler içeren, teklif verenin ilgili deneyimini ve her bir kriterle ilgili yeterliliklerini ortaya koyan maksimum 200 kelimelik bir metin, her bir kriter için 200 kelimeyi aşan metinler dikkate alınmayacaktır.)
 • Teklif veren tarafından hazırlanan ve teklif verenin izleme ve değerlendirme konusundaki deneyimini gösteren bir uluslararası teknik işbirliği projesine ait proje mantıksal çerçeve matrisi, sonuca dayalı izleme aracı / stratejisi, eylem planı, değerlendirme veya rapor

Uygunluk kriterleri

 1. İzleme ve değerlendirme, eğitim, istatistik, proje yönetimi, sivil toplum, sosyoloji, psikoloji, sosyal bilimler, insan hakları, uluslararası kalkınma veya ilgili bir alanda üniversite derecesi veya eşdeğeri veya iş deneyimi.
 2. İyi derecede yazılı ve sözlü becerilerle birlikte akıcı İngilizce yetkinliği (CEFR’de en az B2 düzeyi).
 3. Sözleşmede yer alan sınırı aşmayan mali teklif.

 

İhalenin verilmesine ilişkin kriterler

 • Aşağıdakileri içeren teklifin kalitesi (%80):
 • Program ve projelerde izleme ve değerlendirme, proje yönetimi ve/veya sonuç odaklı izleme ve raporlama ve analiz konularında en az 2 yıl pratik ve ilgili deneyim (%30).
 • Tercihen uluslararası teknik işbirliği projeleri bağlamında, sonuçlara odaklı bir izleme aracı, eğitim veya strateji tasarlama ve/veya sunma konusunda en az iki deneyim ve/veya Avrupa Konseyi projelerinde çalışma deneyimi ve/veya Avrupa Konseyi Proje Yönetim Metodolojisi (PMM) kapsamında kanıtlanmış deneyim. Türkiye'de veya aile adaleti ile ilgili konularda çalışma deneyimi artı olacaktır (%30)
 • Yazma ve sunum becerileri (%20).
 • Mali teklif (%20).

 

Çoklu başvuruya izin verilmemektedir.

Konsey uygun teklif sahipleriyle mülakat yapma hakkını saklı tutar.

Sözleşme belgesinin tümü (tüm sayfaları) doldurulmalı, imzalanmalı ve taranmalıdır. Taranan Sözleşme, ayrı ayrı sayfalar hâlinde (tek bir e-postada) ya da tek bir dokümanda birleştirilmiş hâlde gönderilebilir; ancak, tek bir dokümanda birleştirilmesi tercih edilir. Taranan tüm belgeler için .pdf dosyaları tercih edilir.