Geri

Ankara Bölgesel İçtihat Forumu Gerçekleştirildi

Ankara 31 Mart - 1 Nisan 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Ankara Bölgesel İçtihat Forumu Gerçekleştirildi

“Ankara Bölgesel İçtihat Forumu” 31 Mart ve 1 Nisan 2022 tarihlerinde “Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu ve eğitim salonlarında gerçekleştirildi. Forum kapsamında Yargıtayın eğitici ve liderlik rolü çerçevesinde Yargıtay kararlarının ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri tarafından tutarlı şekilde uygulanması ve davaların gecikmeksizin karara bağlanması tartışıldı.

 

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yaptığı açış konuşmasında “Yargıtayın en önemli görevi ve topluma karşı en büyük sorumluluğu; hukuki güvenliği, kanun önünde eşitliği ve hukuki öngörülebilirliği sağlamak amacıyla içtihat birliğini gerçekleştirmektir,” dedi. Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse ise ilki Ankara’da, diğerleri ise sırasıyla İstanbul, Gaziantep ve Antalya’da düzenlenecek içtihat forumlarında bölgelerden katılımcılar ile Yargıtay temsilcileri ve bir dizi danışmanın bir araya gelmesiyle özellikle Yargıtay ve bölge adliye mahkemelerinin etkinliği ve verimliliği ile bağlantılı sistematik sorunların, diğer Avrupa ülkelerindeki uygulamaların, Avrupa insan hakları standartlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının da tartışılacağına dikkat çekti. Açış konuşmalarının ardından Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım “Proje Çerçevesinde İçtihat Forumlarının Amacı ve Beklenen Sonuçları” konusunda sunum yaptı.

 

Oturum başkanlığını Yargıtay Yayın Kurulu Başkanı ve 3. Hukuk Dairesi Üyesi Hikmet Kanık’ın yaptığı içtihat forumuna Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mustafa Saldırım, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Başkanı Tülin Kurtoğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi Başkanı Yeşim Garipoğlu Özen, Avrupa Konseyi Danışmanı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ersoy Kontacı da sunumlarıyla katkı sağladı.

 

İki gün boyunca grup çalışmalarının ve genel oturumların yapıldığı forumda kararların kalitesinin artırılması ve içtihat tutarlılığının sağlanmasına yönelik öneriler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

 

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türk Yargıtayı projenin son yararlanıcısıdır.