Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı Heyeti İtalyan Yargı Kurumlarını Ziyaret Etti

Italy 24-28 Ekim 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı Heyeti İtalyan Yargı Kurumlarını Ziyaret Etti

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi kapsamında, 24-28 Ekim 2022 tarihlerinde Roma’da bulunan yüksek mahkeme ve diğer yargı kurumlarını ziyaret etmek ve bu doğrultuda İtalyan yargı sistemi hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere İtalya’ya bir çalışma ziyareti düzenlendi.

Yargıtay daire başkanları, üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı, tetkik hâkimleri ve savcılardan oluşan 19 kişilik heyet, Avrupa Konseyi temsilcileriyle birlikte, İtalya’daki iyi yargı uygulamaları ile yargı ve diğer paydaşlar için tasarlanan eğitim programları hakkında bilgi edinmiş ve görüş alışverişinde bulunmuştur.

Heyet; çalışma ziyareti esnasında mahkemelerin genel hukuki çerçevesi ve yapısına ilişkin farklı yaklaşımları, yargısal etkinlik, kalite ve özellikle içtihat tutarlılığı yönlerinden inceleyerek ve karşılaştırarak derinlemesine bilgi aldı.

 

“Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Ortak Projesi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilmektedir ve Türk Yargıtayı projenin son yararlanıcısıdır.