Türk Yargı Etiği Kurallarının Oluşturulmasına Yönelik 3. Çalışma Grubu Toplantısı

Kızılcahamam 24-26 Ocak 2017
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Türk Yargı Etiği Kurallarının Oluşturulmasına Yönelik 3. Çalışma Grubu Toplantısı

 

Türkiye’de Yargı Etiğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yargı etiği kurallarının hazırlanmasına yönelik 3. Çalışma Grubu Toplantısı 24-26 Ocak 2017 tarihlerinde Kızılcahamam’da gerçekleşmiştir.

Toplantıya hâkimlik, savcılık, müfettişlik ve avukatlık mesleklerini temsil eden katılımcıların yanı sıra üç yabancı uzman ve üç ulusal uzman katkı sunmuştur. Katılımcılar,  hâkim ve savcıların medya ile ilişkileri, dernek kurması ve derneklere üyelikleri konularında çalışmalarının yanı sıra yargı etiğine ilişkin genel hükümleri ve üç alt grup halinde çalışarak hâkimlik, savcılık ve müfettişlik mesleklerine özgü özel hükümleri oluşturmaya devam etmişlerdir.

Yargı etiği belgesinin yazımına devam edilecek olan 4. Çalışma Grubu Toplantısı 15-17 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecektir.