Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi 2. Stratejik Planlama Toplantısı Düzenlendi

Ankara 16 Kasım 2022
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi 2. Stratejik Planlama Toplantısı Düzenlendi

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Avrupa Konseyi ortak projesi kapsamında, 16 Kasım 2022 tarihinde Ankara, Kızılcahamam’da politika önerileri için 2. Stratejik Planlama Toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Sayın Tuncay Morkoç ve toplantıya çevrim içi katılan Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Vekili Sayın Pınar Başpınar’ın açılış konuşması ile başladı.

Açılış konuşmalarının ardından proje kapsamında yürütülen faaliyetler ve geliştirilen politika önerilerine dair sunumlar gerçekleştirildi. Toplantının öğleden sonraki oturumları ise grup çalışması şeklinde gerçekleştirildi ve aralarında çeşitli kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerin de yer aldığı katılımcılar, politika önerileri üzerine istişarelerde bulundular.

Politika önerilerinin hedefi, projenin pilot uygulama sürecinde elde edilen kazanımların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yine pilot uygulamada tespit edilen iyileştirme alanlarına yönelik adımların atılmasını sağlamaktır. Bu amaçla hazırlanan politika önerileri ile, proje kapsamında geliştirilen ve öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında demokratik kültür yetkinliklerinin gelişimini teşvik edici eğitim materyalleri, okullarda bütüncül bir yaklaşımı teşvik eden Bütüncül Okul Modeli, öğretmenlerin demokratik kültür yetkinliklerine ilişkin farkındalıklarını artırıcı öğretmen eğitimleri gibi proje çıktılarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

“Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi”, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak finansmanı ile Millî Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi iş birliğinde yürütülmektedir.