Pilot Baroların 2. Koordinasyon Toplantısı

Ankara 30 Eylül – 1 Ekim 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Pilot Baroların 2. Koordinasyon Toplantısı

Pilot Baroların Koordinasyon Toplantısı, temsilci avukatların katılımıyla 30 Eylül – 1 Ekim 2019 tarihlerinde, Ankara’da gerçekeştirildi. Bu toplantı, Baroların ve Avkatların Avrupa İnsan Hankları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi kapsamında Avrupa Konseyi’nce düzenlenen ve projenin pilot baro temsilcileriyle Türkiye Barolar Birliği’ni (TBB) bir araya getiren 2. Koordinasyon Toplantısı. Etkinlik katılımcıları, projenin uygulanmasının izlenmesi ve diğer ilgili konulardaki tecrübeleri ile ilgili fikir paylaşımında bulundular.

Avukatlar, Proje tarafından geliştirilmiş olan pilot barolar ve TBB’nin İnsan Hakları Merkezlerine yönelik eylem planının kısa vadeli hedeflerine ulaşma yollarını tartıştılar.

Toplantı sırasında; eğitimlerin içeriği ve interaktif yöntemi ile ilgili kılavuz niteliğinde olan ve Proje kapsamında geliştirilen eğitici el kitabının eğitim metodolojisi ve materyalleri üzerine de tartışıldı. İlgili tüm eğitim materyalleri görüş ve öneriler doğrultusunda son haline getirilecek.

Türkiye Barolar Birliği ve Avrupa Konseyi, Proje kapsamında Türkiye çapında 5000 avukata insan hakları konusunda eğitim verilmesini planlıyor.