Geri Danışmanlık hizmeti alımı - kapasite geliştirme bileşeni/yetişkin eğitimlerinin ölçme ve değerlendirmesi

Ankara 23 Mart 2020
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Danışmanlık hizmeti alımı - kapasite geliştirme bileşeni/yetişkin eğitimlerinin ölçme ve değerlendirmesi

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi

Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2020

Teklif Çağrı Dosyası

Kontrat