KONTAKT

Në Strazburg

Marina VASIC
Mbikqyrëse Programi

[email protected]

Cristina MARIAN
Oficere e Lartë Projekti

[email protected]

Fanny HOERTZ
Asistente Projekti

[email protected]


Në Tiranë

Xhesika KORRA
Oficere Projekti

[email protected]