Këshilli i Evropës kremton javën IDAHOT

18 maj 2018 Tiranë

Festimet me rastin e Javës Ndërkombëtare kundër Homofobisë, Transfobisë dhe Biphobisë (IDAHOT) filluan më 13 maj me Paradën e Shtatë të Krenarisë. Anëtarë të komunitetit LGBTI, miqtë dhe anëtarët e familjes së tyre, aktivistë të shoqërisë civile, drejtues institucionesh dhe figura publike u...

Read More

Forum mbi pjesëmarrjen politike të personave LGBTI në Shqipëri

09 prill 2018 Tiranë

Më 6 prill, Kuvendi i Shqipërisë, me mbështetjen e projektit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës "Parandalimi dhe luftimi i diskriminimit mbi bazën e orientimit seksual dhe identitetit gjinor në Shqipëri", priti një forum mbi pjesëmarrjen politike të personave LGBTI në...

Read More

Modul udhëzimi i ri dhe mbështetje për policimin e krimeve të urrejtjes kundër komunitetit LGBTI në Shqipëri

03 prill 2018 Shqipëri

Pas përgatitjes së një udhëzuesi të ri mbi "Policiming e krimeve të urrejtjes kundër personave LGBTI: Trajnim për një përgjigje Profesionale Policore", mbi 150 policë nga e gjithë Shqipëria janë aftësuar gjatë një periudhe 2 mujore, në identifikimin dhe adresimin e krimeve të urrejtjes ndaj...

Read More

Trajnimi i nëpunësve gjinorë në 30 bashki

23 Nëntor 2017 Shkoder dhe Tirana

Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian mbështesin kapacitetet e punonjësve gjinorë pranë bashkive të vendit në lidhje me konceptet kryesore që lidhen me orientimin seksual dhe identitetin gjinor në funksion të zbatimit efektiv të Planit Kombëtar të Veprimit për personat LGBTI në Republikën e...

Read More

Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës përshëndet ceremoninë e çmimeve të indeksit LGBTIQ

8 shtator 2017 Tiranë

Duke treguar mbështetjen e Këshillit të Evropës në promovimin e një mbrojtjeje efektive kundër diskriminimit mbi bazë të orientimit seksual ose identitetit gjinor në punësim dhe profesion, Kreu i Zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, Claus Neukirch, mori pjesë në ceremoninë e dhënies së...

Read More

KiE bën thirrje për të drejtat e personave LGBTI me rastin e Ditës Ndërkombëtare kundër Homofobisë (IDAHO)

18 maj 2017 Tiranë

Më 16-17 maj 2017, me rastin e Ditës Ndërkombëtare Kundër Homofobisë (IDAHO), zyra e Këshillit të Evropës në Tiranë (KiE) iu bashkua javës së aktiviteteve të koordinuara nga aktorë vendas dhe ndërkombëtare në Shqipëri. Në fjalën e tij në një nga eventet kryesore të kësaj jave, që kishte të bënte...

Read More