Back

Diskutim i hapur me mësuesit rrjetit TeacherNet, në Durrës

Durrës, Shqipëri 3 nëntor 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Diskutim i hapur me mësuesit rrjetit TeacherNet, në Durrës

Rrjeti i Mësuesve Profesionistë (TeacherNet) nisi dikutimin e hapur më 2 nëntor, në Durrës, aktivitet i krijuar në kuadër të projektit Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në Shqipëri.

Mësuesit e institucioneve të arsimit parauniversitar fokusuan diskutimet në mënyrën se si mund të integrohen më mirë kompetencat për kulturë demokratike në kurrikulën e arsimit të mesëm të ulët dhe të mesëm te lartë.

Pjesmarrëve ju prezantuan Modulet e Mësimit Online (LEMON) të krijuara nga Departamentit i Edukimit të Këshillit të Evropës, duke mundësuar përfshirjen e kurseve LEMON si pjesë e trajnimit të mësuesve dhe ndoshta kurrikulës së rregullt shkollore.

Projekti “Forcimi i Edukimit për Qytetari Demokratike në Shqipëri” zbatohet nga Këshilli i Evropës dhe financohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar.

 

 

 


Kontakte Kontakte

 +355 4 45 40 201

E-mail